Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Proiect individual
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Tipul
Specializarea
MID0006
3
0+0+1
obligatorie
Informatică
MID0006
4
0+0+1
obligatorie
Matematică informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. POP Horia Florin,  hfpopcs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. PREJMEREAN Vasile,  percs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. LAZAR Ioan,  ilazarcs.ubbcluj.ro
Asist. TARTA Adriana Mihaela,  adrianacs.ubbcluj.ro
Asist. CHISALITA-CRETU Maria Camelia,  cretucs.ubbcluj.ro
Asist. MIHIS Andreea Diana,  mihiscs.ubbcluj.ro
Asist. PETRASCU Dragos,  petrascucs.ubbcluj.ro
Asist. PETRASCU Vladiela,  vladics.ubbcluj.ro
Obiective
1. Fixarea deprinderilor de realizare a unui produs program corect (cu implementare in Pascal sau C++ ), prin parcurgerea tuturor etapelor necesare şi reflectarea lor într-o documentaţie completă
2. Se va pune accent deosebit pe scrierea cât mai clară a documentaţiei complete şi la timp
Continut
- Realizarea unui produs program cu respectarea tuturor etapelor: specificare, proiectare, codificare, verificarea fiecărei etape (inspectare si testare)
- Elaborarea documentaţiei de realizare (in paralel cu derularea etapelor), pentru fiecare etapă în parte
- Elaborarea documentaţiei de folosire
Bibliografie
1. FRENTIU, M., I.LAZĂR, Bazele Programării: Proiectarea Algoritmilor, 2000, Ed. Univ. Petru Maior, Tg.Mureş 184 pagini
2. FRENTIU, M., I.LAZĂR, S. MOTOGNA, V. PREJMEREAN, Elaborarea algoritmilor, Ed. Presa Universitara, Clujeana, Cluj-Napoca, 1998, 188 pagini.
3. FRENTIU, M., I.LAZĂR, S. MOTOGNA, V. PREJMEREAN, Programare Pascal, Ed. Presa Universitara, Univ. "Babes- Bolyai" Cluj-Napoca, 1998, 392 pagini,
4. LUPEA I., M.LUPEA, Limbajul C. Teorie şi aplicaţii. Editura Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca 1998.
5. FRENTIU, M., Verificarea corectitudinii programelor, Ed.Univ. Petru-Maior, Tg.Mureş, 2001.

Evaluare
Notarea va fi făcută pentru toate etapele prevăzute în tabel, nota activității din timpul semestrului fiind media lor (nota A). Etapa nepredată va fi notată cu 1. În cazul nepredării la timp a unei etape, din nota acordată se va scădea numărul de săptămâni de întârziere.
Pentru corectitudinea și completitudinea produsului, la validarea lui, se va acorda o a doua notă (nota V). Această notă va ține seama și de documentația realizată și de concordanța dintre produsul final și cele scrise în documente.
In ultima săptămână fiecare student va preda documentația realizat?. Documentația scrisă pe durata realizării programului, împreună cu textul sursă și documentația de utilizare ambele în format electronic, vor fi predate șefului de disciplină (menționat la începutul acestui material) și vor fi notate (nota D). Nu se acceptă întârzieri, lipsa documentației ducând la nepromovarea disciplinei. Notele de nepromovare pe acest motiv vor fi trecute la decanat în prima zi a sesiunii!
Nota finală va fi acordată după regula: Nota finală =(A + V + D)/3
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline