Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Programare evolutiva
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Tipul
Specializarea
MI377
1
2+2+0
obligatorie
Optimizarea modelelor informatice - în limba magh.
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. SOOS Anna,  asoosmath.ubbcluj.ro
Obiective
Cunoasterea metodelor moderne de optimizare
Bibliografie
1. D.E. Goldberg: Genetic algoritms in Search, Optimization and machine Learning, Addison Westley, 1989
2. H. Costin, D.Dumitrescu: Retele neuronale, teorie si aplicatii, Teora, 1996
3. Z. Michalewicz: Genetic Algorithms+ Data Structures Evolutiv Programs, Springer,1996
Evaluare
Examen
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline