Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Metode combinatorice in retele de calculatoare
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Tipul
Specializarea
MI375
2
2+2+0
obligatorie
Optimizarea modelelor informatice - în limba magh.
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. KASA Zoltan,  kasacs.ubbcluj.ro
Obiective
Funcţionarea reţelelor de calculatoare se bazează pe o teorie matematică profundă. Se prezintă modele ale combinatoricii (în special ale teoriei grafurilor), care se aplică în practică şi care pot îmbunătăţi funcţionarea reţelelor.
Bibliografie
1. Cormen-Leiserson-Rivest-Stein: Új algoritmusok, Scolar Kiadó, Budapest, 2003.
2. Iványi Antal (szerk.): Informatikai algoritmusok I., ELTE Eötvös Kiadó Budapest, 2004
3. Imreh Balázs, Imreh Csanád: Kombinatorikus optomalizálás, Szeged, 2005.
4. A. Schrijver, A Course in Combinatorial Optimization, CWI, Amsterdam, 2006.
Evaluare
Referat la seminar 50%
Examen oral 50%
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline