Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Programare in .NET bazata pe componente
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Tipul
Specializarea
MI374
2
2+2+0
obligatorie
Optimizarea modelelor informatice - în limba magh.
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. DARVAY Zsolt,  darvaycs.ubbcluj.ro
Obiective
La terminarea cursului studentii trebuie sa cunoasca principiile programarii bazate pe componenete
Deasemenea, trebuie sa aiba cunostinte referitoare la proiectarea si dezvoltrea aplicatiilor .NET bazate pe componente.
Continut
1. Introducere in programarea bazata pe componenete.
2. Bazele programarii orientate pe componente in .NET.
3. Programare bazata pe interfete.
4. Gestiunea ciclurilor de viata a obiectelor.
5. Problematica versiunilor.
6. Evenimente.
7. Apel asincron.
8. Fire de executie.
9. Serializare si persistenta.
10. Tehnologia remoting.
11. Context si interceptie.
12. Securitate.
Bibliografie
Juval Lövy: Programming .NET Components, O’Reilly & Associates Inc., 2003.
Clemens Szyperski: Component Software. Beyond Object-Oriented Programming, Pearson Education, 2004.
Albert István (ed.) : A .NET Framework és programozása, Szak Kiadó, 2004.
Steven Holzner: Visual Basic .NET Black Book, Coriolis Group, 2002.
Bradley L. Jones: SAMS Teach Jourself The C# Language in 21 Days, Pearson Education, 2004.
Evaluare
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline