Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Instruire automata
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Tipul
Specializarea
MI373
1
2+2+0
obligatorie
Optimizarea modelelor informatice - în limba magh.
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. CSATO Lehel,  csatolcs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline