Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Economii matematice
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Tipul
Specializarea
ME277
1
2+1+1
obligatorie
Matematica Aplicata
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. PETRUSEL Adrian Olimpiu,  petruselmath.ubbcluj.ro
Obiective
Asimilarea de catre studenti a unor notiuni si tehnici de lucru din teoria operatorilor univoci si multivoci (teoreme de punct fix, teoreme de elemente maximale, teoreme de coincidenta, teoreme de selectie) si utilizarea lor in rezolvarea unor probleme matematice provenind din economie: echilbru preturilor,problema consumatorului,echilibru unei economii abstracte.
Continut
I. Descrierea unei economii: modelul Arrow-Debreu. Economii matematice abstracte.
II. Elemente de analiza operatorilor multivoci(notiuni fundanentale, continuitatea operatorilor multivoci, teoreme de selectie). Lema KKM.
III. Elemente maximale,puncte fixe,puncte echilibru.(teoreme de existenta,unicitate,dependenta de date,proprietati ale multimilor de puncte fixe)
IV. Sisteme de preturi intr-o economie.Preturi echilibru de tip Walras.(teoreme de existenta)
V. Elemente de teoria jocurilor
Bibliografie
1) J.W.S.CASSELS, Economics for mathematicians, Cambridge Univ.Press, 1989.
2) A.MAS-COLELL, An introduction to the differentiable approach in the theory of economic equilibrium, Univ.of California, Berkley, 1978.
3) A. PETRUSEL, Multivalued analysis and mathematical economics, House of the Book of Science, Cluj-Napoca, 2004.
4) J.P.AUBIN, Optima and Eqilibria, Springer, Berlin, 1993.
5) G.X.Z. YUAN, KKM Theory and Applications in Nonlinear Analysis, Marcel Dekker, New York, 1999.
6. K. BORDER, Fixed point theorems with applications to economic and game theory, Cambridge University Press, London, 1985.
7) A. PETRUSEL, Multifunctii si aplicatii, Presa Univ. Clujeana, Cluj-Napoca, 2001.
Evaluare
40% activitatea in timpul anului (lucrare de control si un referat) si 60% lucrare scrisa la sfarsitul semestrului.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline