Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Specificare algebrica
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Tipul
Specializarea
MA264
1
2+2+0
obligatorie
Metode formale în programare - în limba engleza
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. CRIVEI Septimiu,  criveimath.ubbcluj.ro
Obiective
Scopul cursului este de a prezenta bazele specificarii algebrice, verificarii si dezvoltarii formale. Studentii vor invata cum sa scrie specificatii algebrice si cum sa le foloseasca in dezvoltarea sistemelor soft.
Continut
1. Algebre universale, omomorfisme, congruente.
2. signaturi, termeni.
3. Algebre termen cat.
4. Corectitudine.
5. CASL (Common Algebraic Specification Language).
Bibliografie
1. M. Bidoit, P. Mosses, CASL User Manual, Introduction to Using the Common Algebraic Specification Language, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, 2004.
2. H. Ehrig, B. Mahr, Fundamentals of Algebraic Specification I, Springer-Verlag, Berlin, 1985.
3. J. Loeckx, H.-D. Ehrich, M. Wolf: Specification of Abstract Data Types, Wiley/Teubner, 1996.
4. D. Sannella, A. Tarlecki. Foundations of Algebraic Specifications and Formal Program Development, va aparea.
5. http://www.brics.dk/Projects/CoFI/
Evaluare
Referat (2/3 din nota), lucrare scrisa (1/3 din nota).

Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline