Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2004/2005

Specializarea Matematici aplicate

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA001 Structuri algebrice de bază
2+2+0
E
6 cr.
MA005 Logica şi teoria mulţimilor
2+2+0
E
6 cr.
MO001 Analiză matematică (1)
2+2+0
E
6 cr.
MO030 Spaţii metrice
2+1+0
E
5 cr.
MI001 Algoritmică
2+2+2
E
7 cr.
TOTAL
10+9+2=21
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL001 Limba străină (1)
0+2+0
C
2.5 cr.
XK021 Educaţie fizică (1)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
XL005 A doua limbă străină (1)
0+2+0
C
2.5 cr.
MI083 Interfaţa cu calculatorul şi comunicare în internet
2+0+1
C
2.5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA002 Algebră liniară
2+2+0
E
6 cr.
MO002 Analiză matematică (2)
2+2+0
E
6 cr.
MG001 Curbe şi suprafete
2+1+0
E
5 cr.
MG020 Geometrie analitică
2+2+0
E
5 cr.
MI074 Programare orientata obiect
2+2+2
E
8 cr.
TOTAL
10+9+2=21
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL002 Limba străină (2)
0+2+0
C
2.5 cr.
XK022 Educaţie fizică (2)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
XL006 A doua limbă străină (2)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y001 Psihologia educaţiei
2+2+0
C
4 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA003 Inele şi corpuri
2+2+0
E
6 cr.
MO003 Analiză matematică (3)
2+2+0
E
6 cr.
MG002 Geometrie afină
2+1+0
E
6 cr.
MT003 Analiză complexă (1)
2+2+0
E
6 cr.
MI003 Arhitectura calculatoarelor
2+0+2
E
6 cr.
TOTAL
10+7+2=19
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL003 Limba străină (3)
0+2+0
C
2.5 cr.
XK023 Educaţie fizică (3)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
XL007 A doua limbă străină (3)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y004 Introducere in pedagogie. Teoria si metodologia curiculumului
2+1+0
C
4 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MT001 Analiză reală (1)
2+2+0
E
6 cr.
ME049 Matematici financiare
2+2+0
E
6 cr.
MI004 Sisteme de operare (1)
2+2+2
E
7 cr.
MI036 Metode evoluate de programare
2+1+1
E
5 cr.
MI044 Limbaje formale şi tehnici de compilare
2+0+2
E
6 cr.
TOTAL
10+7+5=22
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL004 Limba străină (4)
0+2+0
C
2.5 cr.
XK024 Educaţie fizică (4)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
XL008 A doua limbă străină (4)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y005 Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii.
2+1+0
C
4 cr.

Semestrul 5

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
ME001 Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (1)
2+2+0
E
6 cr.
MC001 Analiză numerică (1)
2+2+2
E
6 cr.
ME012 Modelare matematică
2+2+0
E
6 cr.
MO052 Metode nenetede in matematica economica
2+2+0
E
6 cr.
MI010 Analiza şi proiectarea sistemelor
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+10+2=22
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y011 Metodica predării matematicii
2+1+0
C
3 cr.

Semestrul 6

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
ME002 Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (2)
2+1+0
E
6 cr.
MC003 Probabilităţi
2+2+0
E
6 cr.
MI038 Birotică
2+0+2
C
6 cr.
MS071 Curs opţional 1
2+2+0
E
6 cr.
MS072 Curs opţional 2
2+1+0
C
6 cr.
TOTAL
10+6+2=18
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y015 Practica pedagogică - matematică
0+4+0
C
5 cr.
Y017 Disciplina optionala psihopedagogica
1+2+0
C
3.5 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 1.
MC002 Analiză numerică (2)
2+1+0
6 cr.
MM001 Mecanică teoretică (1)
2+2+0
6 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 2.
MA026 Algebră computaţională
2+1+0
6 cr.
MG008 Geometrie computaţională
2+1+0
6 cr.
MM003 Astronomie
2+1+1
6 cr.