Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2004/2005

Specializarea Matematica Economica

Semestrul 7

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MO006 Cercetare operaţională
2+2+0
C
6 cr.
MC004 Statistică matematică
2+2+1
E
6 cr.
ME003 Ecuaţii cu derivate partiale (1)
2+2+0
C
6 cr.
ME048 Teoria punctului fix si aplicatii
2+2+0
E
6 cr.
MS073 Curs opţional 3
2+2+0
C
6 cr.
TOTAL
10+10+1=21
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y018 Disciplina optionala sociopedagogica
1+2+0
C
3.5 cr.
MA006 Istoria matematicii
2+0+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 3.
ME017 Dinamici economice
2+2+0
6 cr.
MO044 Funcţii convexe
2+2+0
6 cr.

Semestrul 8

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
ME049 Matematici financiare
2+2+0
E
8 cr.
MS074 Curs opţional 4
2+2+0
C
7 cr.
MS075 Curs opţional 5
2+2+0
C
7 cr.
MS076 Curs opţional 6
2+0+2
E
8 cr.
TOTAL
8+6+2=16
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 4.
MC029 Aproximarea funcţiilor de mai multe variabile
2+2+0
7 cr.
MO049 Optimizare vectoriala
2+2+0
7 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 5.
MA014 Capitole speciale de logică matematică
2+2+0
7 cr.
MC012 Calcul paralel
2+2+0
7 cr.
ME046 Tehnici de simulare numerica cu Matlab
2+0+2
7 cr.
MG023 Geometrie algebrică si grafica pe calculator
2+2+0
7 cr.
MO051 Programare multicriteriala aplicata
2+2+0
7 cr.
MT033 Analiza computationala
2+2+0
7 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 6.
MI049 Prelucrarea imaginilor
2+0+2
8 cr.
MI076 Instrumente CASE
2+0+2
8 cr.