Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2002/2003

Specializarea Matematică-Informatică

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA001 Structuri algebrice de bază
2+2+0
E
6 cr.
MA005 Logica şi teoria mulţimilor
2+2+0
E
6 cr.
MO001 Analiză matematică (1)
2+2+0
E
6 cr.
MO030 Spaţii metrice
2+1+0
E
5 cr.
MI001 Algoritmică
2+2+2
E
7 cr.
TOTAL
10+9+2=21
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL001 Limba străină (1)
0+2+0
C
2.5 cr.
XK021 Educaţie fizică (1)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
XL005 A doua limbă străină (1)
0+2+0
C
2.5 cr.
MI083 Interfaţa cu calculatorul şi comunicare în internet
2+0+1
C
2.5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA002 Algebră liniară
2+2+0
E
5 cr.
MO002 Analiză matematică (2)
2+2+0
E
5 cr.
MG001 Curbe şi suprafete
2+1+0
E
4 cr.
MG020 Geometrie analitică
2+2+0
E
5 cr.
MI011 Structuri de date
2+1+0
E
5 cr.
MI074 Programare orientata obiect
2+2+2
E
6 cr.
TOTAL
12+10+2=24
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL002 Limba străină (2)
0+2+0
C
2.5 cr.
XK022 Educaţie fizică (2)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
XL006 A doua limbă străină (2)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y001 Psihologia educaţiei
2+2+0
C
4 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA003 Inele şi corpuri
2+2+0
E
6 cr.
MO003 Analiză matematică (3)
2+2+0
E
6 cr.
MG002 Geometrie afină
2+1+0
E
6 cr.
MT003 Analiză complexă (1)
2+2+0
E
6 cr.
MI003 Arhitectura calculatoarelor
2+1+2
E
6 cr.
TOTAL
10+8+2=20
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL003 Limba străină (3)
0+2+0
C
2.5 cr.
XK023 Educaţie fizică (3)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
XL007 A doua limbă străină (3)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y004 Introducere in pedagogie. Teoria si metodologia curiculumului
2+1+0
C
4 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI009 Sisteme de operare
2+2+2
E
7 cr.
MI036 Metode evoluate de programare
2+0+2
E
5 cr.
MI044 Limbaje formale şi tehnici de compilare
2+1+2
E
6 cr.
MT001 Analiză reală (1)
2+2+0
E
6 cr.
MS021 Curs opţional 1
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+7+6=23
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL004 Limba străină (4)
0+2+0
C
2.5 cr.
XK024 Educaţie fizică (4)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
XL008 A doua limbă străină (4)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y005 Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii.
2+1+0
C
4 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
Pachetul cu discipline în limba română:
MA004 Teoria lui Galois şi algebre universale
2+2+0
6 cr.
MG003 Geometria varietăţilor diferenţiabile
2+2+0
6 cr.
MO031 Analiză matematică (4)
2+2+0
6 cr.
MT004 Analiză complexă (2)
2+2+0
6 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MA004 Teoria lui Galois şi algebre universale
2+2+0
6 cr.
MG003 Geometria varietăţilor diferenţiabile
2+2+0
6 cr.
MO031 Analiză matematică (4)
2+2+0
6 cr.
MT004 Analiză complexă (2)
2+2+0
6 cr.

Semestrul 5

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
ME001 Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (1)
2+2+0
E
5 cr.
MC001 Analiză numerică (1)
2+2+2
E
5 cr.
MO004 Analiză funcţională (1)
2+2+0
E
5 cr.
MI010 Analiza şi proiectarea sistemelor
2+2+0
E
5 cr.
MS022 Curs opţional 2
2+1+0
C
5 cr.
MS023 Curs opţional 3
2+0+2
C
5 cr.
TOTAL
12+9+4=25
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y011 Metodica predării matematicii
2+1+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2.
Pachetul cu discipline în limba română:
MA007 Aritmetica şi teoria numerelor
2+1+0
5 cr.
MT020 Analiză reală (2)
2+1+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MA027 Algebră computaţională şi teoria numerelor
2+1+0
5 cr.
MT020 Analiză reală (2)
2+1+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 3.
Pachetul cu discipline în limba română:
MI014 Structuri de date şi algoritmica grafelor
2+1+1
5 cr.
MI045 Grafică pe calculator
2+0+2
5 cr.
MI067 Dezvoltarea rapidă de aplicaţii
2+0+2
5 cr.
MI077 Proiectarea şi implementarea controalelor
2+0+2
5 cr.
Pachetul cu discipline in limba maghiara:
MI014 Structuri de date şi algoritmica grafelor
2+1+1
5 cr.
MI045 Grafică pe calculator
2+0+2
5 cr.

Semestrul 6

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC003 Probabilităţi
2+2+0
E
5 cr.
MI008 Baze de date
2+1+2
E
5 cr.
MM001 Mecanică teoretică (1)
2+2+0
E
5 cr.
MM003 Astronomie
2+1+1
E
5 cr.
MI081 Proiect individual
0+0+1
P
2 cr.
MS024 Curs opţional 4
2+1+0
C
4 cr.
MS025 Curs opţional 5
2+0+1
C
4 cr.
TOTAL
12+7+5=24
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y012 Metodica predării informaticii
2+1+0
E
2 cr.
Y015 Practica pedagogică - matematică
0+4+0
C
5 cr.
Y017 Disciplina optionala psihopedagogica
1+2+0
C
3.5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 4.
Pachetul cu discipline în limba română:
MC002 Analiză numerică (2)
2+1+0
4 cr.
ME002 Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (2)
2+1+0
4 cr.
MO005 Analiză funcţională (2)
2+1+0
4 cr.
Pachetul cu discipline in limba maghiara:
MC002 Analiză numerică (2)
2+1+0
4 cr.
ME002 Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (2)
2+1+0
4 cr.
MO005 Analiză funcţională (2)
2+1+0
4 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 5.
Pachetul cu discipline în limba română:
MI012 Sisteme integrate de proiectare şi programare
2+0+1
4 cr.
MI034 Fundamentele limbajelor de programare
2+0+1
4 cr.
MI035 Programare logica şi funcţionala
2+0+1
4 cr.
Pachetul cu discipline in limba maghiara:
MI012 Sisteme integrate de proiectare şi programare
2+0+1
4 cr.
MI034 Fundamentele limbajelor de programare
2+0+1
4 cr.
MI035 Programare logica şi funcţionala
2+0+1
4 cr.

Semestrul 7

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MO006 Cercetare operaţională
2+2+0
E
6 cr.
ME015 Ecuaţii cu derivate parţiale
2+2+0
E
6 cr.
MC004 Statistică matematică
2+2+1
E
6 cr.
MS026 Curs opţional 6
2+2+0
C
6 cr.
MS027 Curs opţional 7
2+0+2
C
6 cr.
TOTAL
10+8+3=21
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y016 Practica pedagogică - informatică
0+4+0
C
3 cr.
Y018 Disciplina optionala sociopedagogica
1+2+0
C
2 cr.
MA006 Istoria matematicii
2+0+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 6.
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Analiză şi Optimizare).
MO033 Analiză nenetedă
2+2+0
6 cr.
MO044 Funcţii convexe
2+2+0
6 cr.
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Teoria Funcţiilor).
MT027 Funcţii univalente şi spaţii Hardy
2+2+0
6 cr.
MT030 Teoria geometrică a funcţiilor analitice
2+2+0
6 cr.
Pachetul 3 (oferit de Catedra de Mecanică şi Astronomie).
MM004 Mecanică cerească
2+2+0
6 cr.
MM006 Capitole speciale de astronomie
2+2+0
6 cr.
Pachetul 4 (cu discipline în limba maghiară):
ME043 Transformări discrete
2+2+0
6 cr.
MG007 Fundamentele geometriei
2+2+0
6 cr.
MM025 Metode numerice in mecanica
2+2+0
6 cr.
MO009 Complemente de analiză matematică
2+2+0
6 cr.
MT025 Topologie generală
2+2+0
6 cr.
MT030 Teoria geometrică a funcţiilor analitice
2+2+0
6 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 7.
Pachetul 1.
MI007 Baze de date (2)
2+0+2
6 cr.
MI021 Capitole speciale de teoria grafelor
2+0+2
6 cr.
MI030 Sisteme distribuite
2+0+2
6 cr.
MI069 Maşini instruibile şi recunoasterea formelor
2+0+2
6 cr.
MI070 Prelucrarea limbajului natural
2+0+2
6 cr.
Pachetul 2 (discipline oferite în limba maghiară):
MI054 Baze de date distribuite
2+0+2
6 cr.
MI068 Capitole speciale de combinatorică
2+2+0
6 cr.

Semestrul 8

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MS028 Curs opţional 8
2+2+0
E
8 cr.
MS029 Curs opţional 9
2+2+0
E
8 cr.
MS030 Curs opţional 10
2+2+0
C
7 cr.
MS031 Curs opţional 11
2+0+2
C
7 cr.
TOTAL
8+6+2=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
MI023 Istoria informaticii
2+0+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursurile opţionale 8 si 9. Fiecare student va alege doua discipline din pachetele 1,2,3,4 (de la Departamentul de Matematică), sau din pachetele 5,6,7,8 (de la Departamentul de Matematică Aplicată). Disciplinele alese vor fi din pachete diferite.
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Algebră).
MA010 Complemente de algebră
2+2+0
8 cr.
MA028 Capitole speciale de teoria modulelor
2+2+0
8 cr.
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Analiză şi Optimizare).
MO009 Complemente de analiză matematică
2+2+0
8 cr.
MO014 Capitole speciale de cercetare operaţionala
2+2+0
8 cr.
Pachetul 3 (oferit de Catedra de Geometrie).
MG009 Complemente de geometrie
2+2+0
8 cr.
MG011 Teoria omotopiei
2+2+0
8 cr.
Pachetul 4 (cu discipline în limba maghiară):
MA025 Teoria algebrică a numerelor
2+2+0
8 cr.
MG021 Geometrie proiectivă
2+2+0
8 cr.
MO044 Funcţii convexe
2+2+0
8 cr.
MO048 Geneza unor noţiuni de analiză
2+2+0
8 cr.
MT031 Operatori convexi
2+2+0
8 cr.
Pachetul 5 (oferit de Catedra de Ecuaţii diferenţiale).
ME006 Capitole speciale de ecuaţii cu derivate parţiale
2+2+0
8 cr.
ME014 Sisteme dinamice
2+2+0
8 cr.
Pachetul 6 (oferit de Catedra de Ecuaţii diferenţiale).
ME008 Funcţii spline
2+2+0
8 cr.
ME011 Ecuaţii operatoriale
2+2+0
8 cr.
Pachetul 7 (oferit de Catedra de Calcul numeric si Statistic).
MC025 Analiză numerică pentru matematica de liceu
2+2+0
8 cr.
MC026 Metode iterative pentru ecuaţii operatoriale
2+2+0
8 cr.
Pachetul 8 (cu discipline în limba maghiară):
ME039 Ecuaţii discrete şi recurente
2+2+0
8 cr.
ME041 Analiză neliniară
2+2+0
8 cr.
ME042 Capitole speciale de ecuaţii cu derivate parţiale
2+2+0
8 cr.
MM006 Capitole speciale de astronomie
2+2+0
8 cr.
MO016 Teoria optimizării
2+2+0
8 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 10.
Pachetul 1.
MI049 Prelucrarea imaginilor
2+0+2
7 cr.
MI075 Servere de date
2+0+2
7 cr.
MI091 Analiza si gestiunea sistemelor informatice complexe
2+0+2
7 cr.
MI092 Sisteme expert
2+0+2
7 cr.
MO007 Metode numerice în optimizare
2+2+0
7 cr.
Pachetul 2 (cu discipline oferite în limba maghiară).
MA024 Criptografie
2+0+2
7 cr.
MI094 Retele neuronale şi aplicaţii
2+0+2
7 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 11.
Pachetul 1.
MI051 Programare concurentă
2+0+2
7 cr.
MI072 Aplicaţii client/server
2+0+2
7 cr.
MI076 Instrumente CASE
2+0+2
7 cr.
Pachetul 2 (cu discipline oferite în limba maghiară).
MI079 Probleme practice de sisteme de operare şi reţele de calculatoare
2+0+2
7 cr.
MI088 Baze de date orientate obiect
2+0+2
7 cr.