Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2002/2003

Specializarea Matematică Aplicată

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC266 Statistica cu aplicatii in Biologie si Economie
2+1+1
E
8 cr.
ME277 Economii matematice
2+1+1
E
8 cr.
MM270 Capitole speciale de mecanica fluidelor
2+1+1
E
7 cr.
MS251 Curs special 1
2+1+1
E
7 cr.
TOTAL
8+4+4=16
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1. Se va urma un curs în funcţie de specializare.
MC262 Capitole speciale de analiză numerică
2+1+1
7 cr.
ME273 Teoria operatorilor neliniari
2+1+1
7 cr.
MM262 Astronomie observaţională
2+1+1
7 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
ME278 Biomatematica
2+1+1
E
8 cr.
MP013 Matematici financiare
2+1+1
E
8 cr.
MS252 Curs special 2
2+1+1
E
7 cr.
MS253 Curs special 3
2+1+1
E
7 cr.
TOTAL
8+4+4=16
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursurile opţionale 2 şi 3. Se urmează două cursuri în funcţie de specializare.
MC257 Software în analiza numerică (în limba engleză)
2+1+1
7 cr.
MC265 Procese stochastice
2+1+1
7 cr.
ME272 Elemente finite şi elemente de frontieră
2+1+1
7 cr.
ME274 Ecuaţii cu derivate parţiale neliniare (în limba engleză)
2+1+1
7 cr.
MM271 Metode numerice în mecanica fluidelor (in limba engleza)
2+1+1
7 cr.
MM274 Dinamici spaţiale
2+1+1
7 cr.