Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2002/2003

Specializarea Matematică

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA001 Structuri algebrice de bază
2+2+0
E
6 cr.
MA005 Logica şi teoria mulţimilor
2+2+0
E
6 cr.
MO001 Analiză matematică (1)
2+2+0
E
6 cr.
MO030 Spaţii metrice
2+1+0
E
5 cr.
MI001 Algoritmică
2+2+2
E
7 cr.
TOTAL
10+9+2=21
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL001 Limba străină (1)
0+2+0
C
2.5 cr.
XK021 Educaţie fizică (1)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
XL005 A doua limbă străină (1)
0+2+0
C
2.5 cr.
MI083 Interfaţa cu calculatorul şi comunicare în internet
2+0+1
C
2.5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA002 Algebră liniară
2+2+0
E
6 cr.
MO002 Analiză matematică (2)
2+2+0
E
6 cr.
MG001 Curbe şi suprafete
2+1+0
E
5 cr.
MG020 Geometrie analitică
2+2+0
E
5 cr.
MI074 Programare orientata obiect
2+2+2
E
8 cr.
TOTAL
10+9+2=21
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL002 Limba străină (2)
0+2+0
C
2.5 cr.
XK022 Educaţie fizică (2)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
XL006 A doua limbă străină (2)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y001 Psihologia educaţiei
2+2+0
C
4 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA003 Inele şi corpuri
2+2+0
E
6 cr.
MO003 Analiză matematică (3)
2+2+0
E
6 cr.
MG002 Geometrie afină
2+1+0
E
6 cr.
MT003 Analiză complexă (1)
2+2+0
E
6 cr.
ME001 Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (1)
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+9+0=19
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL003 Limba străină (3)
0+2+0
C
2.5 cr.
XK023 Educaţie fizică (3)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
XL007 A doua limbă străină (3)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y004 Introducere in pedagogie. Teoria si metodologia curiculumului
2+1+0
C
4 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MT001 Analiză reală (1)
2+2+0
E
6 cr.
MG003 Geometria varietăţilor diferenţiabile
2+2+0
E
6 cr.
MM001 Mecanică teoretică (1)
2+2+0
E
6 cr.
MS001 Curs opţional 1
2+2+0
E
6 cr.
MS002 Curs opţional 2
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+10+0=20
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL004 Limba străină (4)
0+2+0
C
2.5 cr.
XK024 Educaţie fizică (4)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
XL008 A doua limbă străină (4)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y005 Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii.
2+1+0
C
4 cr.
Discipline oferite pentru cursurile opţionale 1 şi 2.
Pachetul cu discipline în limba română:
MA004 Teoria lui Galois şi algebre universale
2+2+0
6 cr.
ME002 Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (2)
2+2+0
6 cr.
MO031 Analiză matematică (4)
2+2+0
6 cr.
MT004 Analiză complexă (2)
2+2+0
6 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MA004 Teoria lui Galois şi algebre universale
2+2+0
6 cr.
ME002 Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (2)
2+2+0
6 cr.
MO031 Analiză matematică (4)
2+2+0
6 cr.
MT004 Analiză complexă (2)
2+2+0
6 cr.

Semestrul 5

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MO004 Analiză funcţională (1)
2+2+0
E
6 cr.
ME003 Ecuaţii cu derivate partiale (1)
2+2+0
E
6 cr.
MC001 Analiză numerică (1)
2+2+2
E
6 cr.
MS003 Curs opţional 3
2+1+0
E
6 cr.
MS004 Curs opţional 4
2+1+0
E
6 cr.
TOTAL
10+8+2=20
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y011 Metodica predării matematicii
2+1+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursurile opţionale 3 şi 4.
Pachetul cu discipline în limba română:
MG004 Geometrie riemanniană
2+1+0
6 cr.
MM002 Mecanică teoretică (2)
2+1+0
6 cr.
MT002 Analiză reală (2)
2+1+0
6 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MG022 Geometrii neeuclidiene
2+1+0
6 cr.
MM002 Mecanică teoretică (2)
2+1+0
6 cr.
MT002 Analiză reală (2)
2+1+0
6 cr.

Semestrul 6

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC003 Probabilităţi
2+2+0
E
5 cr.
MI038 Birotică
2+0+2
E
5 cr.
MM003 Astronomie
2+1+1
E
5 cr.
MS005 Curs opţional 5
2+1+0
E
5 cr.
MS006 Curs opţional 6
2+1+0
E
5 cr.
MS007 Curs opţional 7
2+1+0
C
5 cr.
TOTAL
12+6+3=21
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y015 Practica pedagogică - matematică
0+4+0
C
5 cr.
Y017 Disciplina optionala psihopedagogica
1+2+0
C
3.5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 5.
Pachetul cu discipline în limba română:
ME004 Ecuaţii cu derivate partiale (2)
2+1+0
5 cr.
MO005 Analiză funcţională (2)
2+1+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
ME004 Ecuaţii cu derivate partiale (2)
2+1+0
5 cr.
MO005 Analiză funcţională (2)
2+1+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 6.
Pachetul cu discipline în limba română:
MC002 Analiză numerică (2)
2+1+0
5 cr.
MG005 Analiză pe varietăţi
2+1+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MC002 Analiză numerică (2)
2+1+0
5 cr.
MG005 Analiză pe varietăţi
2+1+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 7.
Pachetul cu discipline în limba română:
MM005 Capitole speciale de mecanică
2+1+0
5 cr.
MT005 Capitole speciale de teoria funcţiilor
2+1+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MM005 Capitole speciale de mecanică
2+1+0
5 cr.
MT005 Capitole speciale de teoria funcţiilor
2+1+0
5 cr.

Semestrul 7

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MO006 Cercetare operaţională
2+2+0
E
6 cr.
MC004 Statistică matematică
2+2+1
E
6 cr.
MS008 Curs opţional 8
2+2+0
C
6 cr.
MS009 Curs opţional 9
2+2+0
C
6 cr.
MS010 Curs opţional 10
2+2+0
C
6 cr.
TOTAL
10+10+1=21
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y018 Disciplina optionala sociopedagogica
1+2+0
C
3.5 cr.
MA006 Istoria matematicii
2+0+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursurile opţionale 8,9 şi 10. Fiecare student va alege câte o disciplină din pachetele 1,2,3. In limba maghiară se oferă disciplinele din pachetul 4.
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Algebră):
MA008 Teoria categoriilor
2+2+0
6 cr.
MA013 Grupuri abeliene
2+2+0
6 cr.
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Geometrie):
MG007 Fundamentele geometriei
2+2+0
6 cr.
MG012 Grupuri şi algebre Lie
2+2+0
6 cr.
Pachetul 3 (oferit de Catedra de Ecuaţii diferenţiale):
ME005 Teoria punctului fix
2+2+0
6 cr.
ME012 Modelare matematică
2+2+0
6 cr.
Pachetul 4 (cu discipline in limba maghiară):
ME043 Transformări discrete
2+2+0
6 cr.
MG007 Fundamentele geometriei
2+2+0
6 cr.
MM025 Metode numerice in mecanica
2+2+0
6 cr.
MO009 Complemente de analiză matematică
2+2+0
6 cr.
MT025 Topologie generală
2+2+0
6 cr.
MT030 Teoria geometrică a funcţiilor analitice
2+2+0
6 cr.

Semestrul 8

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MS011 Curs opţional 11
2+2+0
E
7.5 cr.
MS012 Curs opţional 12
2+2+0
E
7.5 cr.
MS013 Curs opţional 13
2+2+0
E
7.5 cr.
MS014 Curs opţional 14
2+2+0
E
7.5 cr.
TOTAL
8+8+0=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
MS101 Organizare, argumentare şi demonstraţie în matematică
2+0+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursurile opţionale 11,12,13 şi 14. Fiecare student va alege câte o disciplină din pachetele 1,2,3,4. In limba maghiară se vor alege câte două discipline din pachetele 5 si 6.
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Analiză şi Optimizare):
MO010 Rezolvarea numerică a ecuaţiilor
2+2+0
7.5 cr.
MO046 Teoria deciziilor
2+2+0
7.5 cr.
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Teoria Funcţiilor):
MT021 Elemente de geometria spaţiilor Banach
2+2+0
7.5 cr.
MT026 Diferenţiabilitatea funcţiilor convexe
2+2+0
7.5 cr.
Pachetul 3 (oferit de Catedra de Calcul numeric si Statistic):
MC017 Integrarea numerică a funcţiilor
2+2+0
7.5 cr.
MC029 Aproximarea funcţiilor de mai multe variabile
2+2+0
7.5 cr.
Pachetul 4 (oferit de Catedra de Mecanică şi Astronomie):
MM014 Modele computaţionale în mecanica fluidelor
2+2+0
7.5 cr.
MM021 Metode integrale pe frontieră în mecanica fluidelor
2+2+0
7.5 cr.
Pachetul 5 (cu discipline în limba maghiară):
MA025 Teoria algebrică a numerelor
2+2+0
7.5 cr.
MG021 Geometrie proiectivă
2+2+0
7.5 cr.
MO044 Funcţii convexe
2+2+0
7.5 cr.
MO048 Geneza unor noţiuni de analiză
2+2+0
7.5 cr.
MT031 Operatori convexi
2+2+0
7.5 cr.
Pachetul 6 (cu discipline în limba maghiară):
ME039 Ecuaţii discrete şi recurente
2+2+0
7.5 cr.
ME041 Analiză neliniară
2+2+0
7.5 cr.
ME042 Capitole speciale de ecuaţii cu derivate parţiale
2+2+0
7.5 cr.
MM006 Capitole speciale de astronomie
2+2+0
7.5 cr.
MO016 Teoria optimizării
2+2+0
7.5 cr.