Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2000/2001

Sectia Mecanică şi Astronomie

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
ME265 Elemente finite şi elemente de frontieră
2+2+1
E
10 cr.
MM263 Structura şi evoluţia cosmică
2+2+1
E
10 cr.
MM267 Metode numerice în teoria stratului limită
2+2+1
E
10 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC260 Vizualizare în analiza numerică
2+2+1
E
10 cr.
MM268 Structura şi evoluţia stelară
2+2+1
E
10 cr.
MM269 Metode numerice şi aproximative în mecanica fluidelor
2+2+1
E
10 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.