Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2000/2001

Sectia Operatori Neliniari şi Ecuaţii Diferenţiale

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
ME260 Operatori slab Picard şi aplicaţii
2+2+1
E
10 cr.
ME265 Elemente finite şi elemente de frontieră
2+2+1
E
10 cr.
MM267 Metode numerice în teoria stratului limită
2+2+1
E
10 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
ME269 Metode numerice în teoria sistemelor dinamice
2+2+1
E
10 cr.
ME271 Principii de continuare şi aplicaţii la ecuaţii diferenţiale
2+2+1
E
10 cr.
MC260 Vizualizare în analiza numerică
2+2+1
E
10 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.