Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2000/2001

Sectia Analiză numerică

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
ME265 Elemente finite şi elemente de frontieră
2+2+1
E
10 cr.
MC253 Metode statistice
2+2+1
E
10 cr.
MM267 Metode numerice în teoria stratului limită
2+2+1
E
10 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC251 Metode numerice optimale
2+2+1
E
10 cr.
MC259 Introducere în wavelets
2+2+1
E
10 cr.
MC260 Vizualizare în analiza numerică
2+2+1
E
10 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.