Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2000/2001

Sectia Algebra şi Geometrie

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA251 Algebre universale (1)
2+2+1
E
10 cr.
MA259 Grupuri abeliene
2+2+1
E
10 cr.
MG251 Topologie algebrică şi diferenţiala (1)
2+2+1
E
10 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA252 Algebre universale (2)
2+2+1
E
10 cr.
MG252 Topologie algebrică şi diferenţiala (2)
2+2+1
E
10 cr.
MG255 Teoria Morse
2+2+1
E
10 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.