Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2000/2001

Sectia Inteligenţă Artificială

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI286 Agenţi inteligenţi
2+2+1
E
10 cr.
MI287 Algoritmi evolutivi
2+2+1
E
10 cr.
MI288 Calcul neuronal şi control inteligent
2+2+1
E
10 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI282 Prelucrarea limbajului natural
2+2+1
E
10 cr.
MI289 Modele avansate de calcul evolutiv
2+2+1
E
10 cr.
MI290 Programare genetică - generare automată de cod sursă
2+2+1
E
10 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.