Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2000/2001

Specializarea Matematica Economica

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MO030 Spaţii metrice
2+1+0
E
5 cr.
MO001 Analiză matematică (1)
2+2+0
E
6 cr.
MI001 Algoritmică
2+2+2
E
7 cr.
MA005 Logica şi teoria mulţimilor
2+2+0
E
6 cr.
MA001 Structuri algebrice de bază
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+9+2=21
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XK021 Educaţie fizică (1)
0+2+0
C
-
XL001 Limba străină (1)
0+2+0
C
2.5 cr.
Discipline facultative:
XL005 A doua limbă străină (1)
0+2+0
C
2.5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MO002 Analiză matematică (2)
2+2+0
E
6 cr.
MI002 Programare
2+2+2
E
8 cr.
MG020 Geometrie analitică
2+1+0
E
5 cr.
MG001 Curbe şi suprafete
2+1+0
E
5 cr.
MA002 Algebră liniară
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+8+2=20
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XK022 Educaţie fizică (2)
0+2+0
C
-
XL002 Limba străină (2)
0+2+0
C
2.5 cr.
Discipline facultative:
XL006 A doua limbă străină (2)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y001 Psihologia educaţiei
2+1+0
C
4 cr.