Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2000/2001

Specializarea Matematică

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MO030 Spaţii metrice
2+1+0
E
5 cr.
MO001 Analiză matematică (1)
2+2+0
E
6 cr.
MI001 Algoritmică
2+2+2
E
7 cr.
MA005 Logica şi teoria mulţimilor
2+2+0
E
6 cr.
MA001 Structuri algebrice de bază
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+9+2=21
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XK021 Educaţie fizică (1)
0+2+0
C
-
XL001 Limba străină (1)
0+2+0
C
2.5 cr.
Discipline facultative:
XL005 A doua limbă străină (1)
0+2+0
C
2.5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MO002 Analiză matematică (2)
2+2+0
E
6 cr.
MI002 Programare
2+2+2
E
8 cr.
MG020 Geometrie analitică
2+1+0
E
5 cr.
MG001 Curbe şi suprafete
2+1+0
E
5 cr.
MA002 Algebră liniară
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+8+2=20
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XK022 Educaţie fizică (2)
0+2+0
C
-
XL002 Limba străină (2)
0+2+0
C
2.5 cr.
Discipline facultative:
XL006 A doua limbă străină (2)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y001 Psihologia educaţiei
2+1+0
C
4 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA003 Inele şi corpuri
2+2+0
E
6 cr.
ME001 Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (1)
2+2+0
E
6 cr.
MG002 Geometrie afină
2+2+0
E
6 cr.
MO003 Analiză matematică (3)
2+2+0
E
6 cr.
MT003 Analiză complexă (1)
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+10+0=20
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XK023 Educaţie fizică (3)
0+2+0
C
-
XL003 Limba străină (3)
0+2+0
C
2.5 cr.
Discipline facultative:
XL007 A doua limbă străină (3)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y002 Pedagogie generală (1)
2+1+0
C
4 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MG003 Geometria varietăţilor diferenţiabile
2+2+0
E
6 cr.
MM001 Mecanică teoretică (1)
2+2+0
E
6 cr.
MT001 Analiză reală (1)
2+2+0
E
6 cr.
MS001 Curs opţional 1
2+2+0
E
6 cr.
MS002 Curs opţional 2
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+10+0=20
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XK024 Educaţie fizică (4)
0+2+0
C
-
XL004 Limba străină (4)
0+2+0
C
2.5 cr.
Discipline facultative:
XL008 A doua limbă străină (4)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y003 Pedagogie generală (2)
2+1+0
C
4 cr.
Discipline oferite pentru cursurile opţionale 1 şi 2.
Pachetul cu discipline în limba română:
MA004 Teoria lui Galois şi algebre universale
2+2+0
6 cr.
ME002 Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (2)
2+2+0
6 cr.
MO031 Analiză matematică (4)
2+2+0
6 cr.
MT004 Analiză complexă (2)
2+2+0
6 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară (se normează max.3 discipline):
MA004 Teoria lui Galois şi algebre universale
2+2+0
6 cr.
ME002 Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (2)
2+2+0
6 cr.
MO031 Analiză matematică (4)
2+2+0
6 cr.
MT004 Analiză complexă (2)
2+2+0
6 cr.

Semestrul 5

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC001 Analiză numerică (1)
2+2+2
E
6 cr.
ME003 Ecuaţii cu derivate partiale (1)
2+2+0
E
6 cr.
MO004 Analiză funcţională (1)
2+2+0
E
6 cr.
MS003 Curs opţional 3
2+1+0
E
6 cr.
MS004 Curs opţional 4
2+1+0
E
6 cr.
TOTAL
10+8+2=20
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y011 Metodica predării matematicii
2+0+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursurile opţionale 3 şi 4.
Pachetul cu discipline în limba română:
MG004 Geometrie riemanniană
2+1+0
6 cr.
MM002 Mecanică teoretică (2)
2+1+0
6 cr.
MT002 Analiză reală (2)
2+1+0
6 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară (se normeaza max. 2 discipline):
MG004 Geometrie riemanniană
2+1+0
6 cr.
MM002 Mecanică teoretică (2)
2+1+0
6 cr.
MT002 Analiză reală (2)
2+1+0
6 cr.

Semestrul 6

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC003 Probabilităţi
2+2+0
E
5 cr.
MI038 Birotică
2+0+2
E
5 cr.
MM003 Astronomie
2+1+1
E
5 cr.
MS005 Curs opţional 5
2+1+0
E
5 cr.
MS006 Curs opţional 6
2+1+0
E
5 cr.
MS007 Curs opţional 7
2+1+0
C
5 cr.
TOTAL
12+6+3=21
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y015 Practica pedagogică - matematică
0+4+0
C
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 5.
Pachetul cu discipline în limba română:
ME004 Ecuaţii cu derivate partiale (2)
2+1+0
5 cr.
MO005 Analiză funcţională (2)
2+1+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba magiară (se normează max. o disciplină):
ME004 Ecuaţii cu derivate partiale (2)
2+1+0
5 cr.
MO005 Analiză funcţională (2)
2+1+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 6.
Pachetul cu discipline în limba română:
MC002 Analiză numerică (2)
2+1+0
5 cr.
MG005 Analiză pe varietăţi
2+1+0
5 cr.
Pachetul cu discipline in limba maghiara (se normeaza max. o disciplina):
MC002 Analiză numerică (2)
2+1+0
5 cr.
MG005 Analiză pe varietăţi
2+1+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 7.
Pachetul cu discipline în limba română:
MM005 Capitole speciale de mecanică
2+1+0
5 cr.
MT005 Capitole speciale de teoria funcţiilor
2+1+0
5 cr.
Pachetul cu discipline in limba maghiara (se normeaza max.o disciplina):
MM005 Capitole speciale de mecanică
2+1+0
5 cr.
MT005 Capitole speciale de teoria funcţiilor
2+1+0
5 cr.

Semestrul 7

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC004 Statistică matematică
2+2+1
E
6 cr.
MO006 Cercetare operaţională
2+2+0
E
6 cr.
MS008 Curs opţional 8
2+1+0
C
6 cr.
MS009 Curs opţional 9
2+1+0
C
6 cr.
MS010 Curs opţional 10
2+1+0
C
6 cr.
TOTAL
10+7+1=18
 
30 cr.
Discipline facultative:
MA006 Istoria matematicii
2+0+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursurile opţionale 8, 9, 10.
Pachetul 1 (se normează max. 3 discipline):
MA008 Teoria categoriilor
2+1+0
6 cr.
MA011 Reprezentari de grupuri
2+1+0
6 cr.
MG011 Teoria omotopiei
2+1+0
6 cr.
MG016 Geometrie simplectică
2+1+0
6 cr.
Pachetul 2 (se normează max. 3 discipline):
MO033 Analiză nenetedă
2+1+0
6 cr.
MO046 Teoria deciziilor
2+1+0
6 cr.
MT007 Teoria geometrică a funcţiilor analitice (1)
2+1+0
6 cr.
MT015 Spaţii Hardy
2+1+0
6 cr.
Pachetul 3 (se normează max. 5 discipline):
MC009 Aproximarea funcţiilor de mai multe variabile
2+1+0
6 cr.
MC019 Operatori de aproximare
2+1+0
6 cr.
ME034 Tehnica punctului fix în teoria ecuaţiilor diferenţiale
2+1+0
6 cr.
ME035 Metode spectrale pentru ecuaţii cu derivate parţiale
2+1+0
6 cr.
MM009 Mecanica fluidelor
2+1+0
6 cr.
MM020 Mecanică cerească şi dinamica spaţiala
2+1+0
6 cr.
Pachetul cu discipline in limba maghiara (se normeaza max. 5 discipline):
MA023 Complemente de algebră şi teoria numerelor
2+1+0
6 cr.
MG007 Fundamentele geometriei
2+1+0
6 cr.
MM004 Mecanică cerească
2+1+0
6 cr.
MO009 Complemente de analiză matematică
2+1+0
6 cr.
MT007 Teoria geometrică a funcţiilor analitice (1)
2+1+0
6 cr.
MT025 Topologie generală
2+1+0
6 cr.

Semestrul 8

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MS011 Curs opţional 11
2+1+0
E
8 cr.
MS012 Curs opţional 12
2+1+0
E
8 cr.
MS013 Curs opţional 13
2+1+0
E
8 cr.
MS014 Curs opţional 14
2+1+0
C
6 cr.
TOTAL
8+4+0=12
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursurile opţionale 11, 12 si 13.
Pachetul 1 (se normează max. 3 discipline):
MA009 Algebră comutativă
2+1+0
8 cr.
MA020 Capitole speciale de teoria categoriilor
2+1+0
8 cr.
MG012 Grupuri şi algebre Lie
2+1+0
8 cr.
MG013 Teoria omologiei
2+1+0
8 cr.
Pachetul 2 (se normează max. 3 discipline):
MO009 Complemente de analiză matematică
2+1+0
8 cr.
MO034 Optimizare multicriteriala
2+1+0
8 cr.
MT016 Teoria geometrică a funcţiilor de mai multe variabile complexe
2+1+0
8 cr.
MT021 Elemente de geometria spaţiilor Banach
2+1+0
8 cr.
Pachetul 3 (se normează max. 5 discipline):
MC017 Integrarea numerică a funcţiilor
2+1+0
8 cr.
MC018 Capitole speciale de statistică matematică
2+1+0
8 cr.
ME036 Functii spline şi aplicaţii la ecuaţii diferenţiale
2+1+0
8 cr.
ME037 Metode topologice în analiza neliniară
2+1+0
8 cr.
MM007 Teoria pulsaţiei stelare
2+1+0
8 cr.
MM021 Metode integrale pe frontieră în mecanica fluidelor
2+1+0
8 cr.
Pachetul cu discipline in limba maghiara (se normeaza max. 5 discipline):
MA021 Capitole speciale de teoria numerelor
2+1+0
8 cr.
ME041 Analiză neliniară
2+1+0
8 cr.
ME042 Capitole speciale de ecuaţii cu derivate parţiale
2+1+0
8 cr.
MG021 Geometrie proiectivă
2+1+0
8 cr.
MM017 Metode matematice în mecanica clasica
2+1+0
8 cr.
MO044 Funcţii convexe
2+1+0
8 cr.
MO045 Capitole speciale de analiză matematică
2+1+0
8 cr.
MT011 Topologia geometrică a spaţiilor de funcţii (1)
2+1+0
8 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 14.
Pachetul cu discipline în limba română (se normează max. 5 discipline):
MA019 Capitole speciale de teoria grupurilor
2+1+0
6 cr.
MC013 Teoria informaţiei
2+1+0
6 cr.
ME038 Analiza operatorilor multivoci şi aplicaţii
2+1+0
6 cr.
MG007 Fundamentele geometriei
2+1+0
6 cr.
MM022 Gravitaţie stelară şi cosmologie
2+1+0
6 cr.
MO014 Capitole speciale de cercetare operaţionala
2+1+0
6 cr.
MP012 Matematici financiare şi actuariale
2+1+0
6 cr.
MT026 Diferenţiabilitatea funcţiilor convexe
2+1+0
6 cr.
Pachetul cu discipline in limba maghiara (se normeaza max. 1 disciplina):
ME039 Ecuaţii discrete şi recurente
2+2+0
6 cr.
MO016 Teoria optimizării
2+2+0
6 cr.