Kedvezmények a 2019-es alapképzési felvételire jelentkezőknek

TwitterFacebook

Az alábbi szövegrész Az alapképzési felvételi megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat (2019. júliusi és szeptemberi felvételi időszak) 2-es számú Mellékletét képezi.

A Matematika és Informatika Kar bizonyos felvételi kedvezményeket biztosít mindazon jelentkezők számára, akik a líceumi éveik alatt kiváló eredményeket értek el a tantárgyversenyek országos vagy nemzetközi szakaszán, illetve azok számára is, akik középiskolai tanulmányaikat reál tagozaton vagy katonai szakirányú osztályban végezték.

Beiratkozáskor a jelentkezőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy az alábbiak közül milyen kedvezményeket szeretnének választani. Mindazon jelentkezők, akik az alábbi eredményekkel rendelkeznek, a középiskola elvégzésétől számított legtöbb három évig részesülhetnek az A–C kategóriákban felsorolt kedvezményekben, a Matematika és Informatika Karra történő egyszeri beiratkozásuk esetén.

A kategória – 10-es végső felvételi átlaggal jutnak be

 • azon érettségi diplomával rendelkező jelentkezők, akik az utóbbi négy tanulmányi év során legalább egy alkalommal részt vettek a matematika, csillagászat és asztrofizika, informatika és információtechnológia (C# szekció) tantárgyversenyek nemzetközi szakaszán, vagy akik legalább egy kitüntetésben (I., II., III. díj, dicséret) részesültek ugyanezen tantárgyversenyek országos szakaszán;
 • az utóbbi négy tanulmányi év során legalább egy kitüntetésben (I., II., III. díj, dicséret) részesültek a magyar tannyelvű iskolák IX–XII. osztályai számára rendezett Országos Magyar Matematikai Olimpia döntőjén;
 • azon érettségi diplomával rendelkező jelentkezők, akik a Nemes Tihamér Informatika Verseny – (programozás kategória) nemzetközi szakaszán bekerültek az első 20 versenyző közé;
 • azon érettségi diplomával rendelkező jelentkezők, akik legalább egy alkalommal I., II., III. díjat szereztek vagy dicséretben részesültek a Central European Olympiad in Informatics vagy a Balcaniada de Matematică/Informatică versenyek döntőjén;
 • azon érettségi diplomával rendelkező jelentkezők, akik legalább egy alkalommal I., II., III. díjat szereztek vagy dicséretben részesültek a Matematika és Informatika Kar által szervezett BBTE Matek-Infó verseny matematika vagy informatika szekcióján.

B kategória – a végső felvételi jegyhez 2/3-ad arányban hozzájáruló 10-es minősítést kapnak (a bejutási átlag kiszámításának képlete: 2/3*10 + az érettségin szerzett matematika vagy informatika jegy 1/3 arányban – a Felvételi szabályzat 2. pontja és a lenti megjegyzések alapján –, VAGY az írásbeli felvételi vizsgán kapott jegy, VAGY a BBTE Matek-Infó versenyen kapott jegy)

 • azon érettségi diplomával rendelkező jelentkezők, akik a líceumi évek (IX–XII. osztály) idején legalább egy alkalommal részt vettek a matematika, csillagászat és asztrofizika, informatika és információtechnológia (C# szekció) tantárgyversenyek országos szakaszán;
 • az utóbbi négy tanulmányi év során legalább egyszer részt vettek a magyar tannyelvű iskolák IX–XII. osztályai számára rendezett Országos Magyar Matematikai Olimpia döntőjén;
 • azon érettségi diplomával rendelkező jelentkezők, akik bekerültek a Nemes Tihamér Informatika Verseny – (programozás kategória) nemzetközi szakaszára.

C kategória – a végső felvételi jegyhez 1/3-ad arányban hozzájáruló 10-es minősítést kapnak. A bejutási átlag kiszámításának képlete: 1/3*10 + az érettségin szerzett matematika vagy informatika jegy 1/3 arányban (a Felvételi szabályzat 2. pontja és a lenti megjegyzések alapján), + az írásbeli felvételi vizsgán VAGY a BBTE Matek-Infó versenyen szerzett jegy 1/3 arányban VAGY 1/3*10 + az írásbeli felvételi vizsgán VAGY a BBTE Matek-Infó versenyen szerzett jegy 2/3 arányban)

 • azon érettségi diplomával rendelkező jelentkezők, akik a líceumi évek (IX–XII. osztály) idején legalább  I., II. vagy III. díjat szereztek a matematika, csillagászat és asztrofizika, informatika és  információtechnológia (C# szekció) országos iskolai tantárgyversenyek megyei szakaszán.

D kategória a végső felvételi jegyhez 2/3-ad arányban hozzájáruló írásbeli felvételi vizsgajegy, VAGY a BBTE Matek-Infó versenyen szerzett jegy + az érettségin szerzett matematika vagy informatika jegy 1/3 arányban (a Felvételi szabályzat 2. pontja és a lenti megjegyzések alapján)

Minden esetben az írásbeli felvételi vizsgajegy legalább 5,00-ös kell legyen.

MEGJEGYZÉSEK:

 • Az érettségin szerzett matematika jegyet azok az érettségi diplomával rendelkező jelentkezők választhatják, akik középiskolai tanulmányaikat reál tagozaton (elméleti képzés, matematika – informatika szak) vagy katonai tagozaton végezték.
 • Az érettségin szerzett informatika jegyet azok az érettségi diplomával rendelkező jelentkezők választhatják, akik középiskolai tanulmányaikat reál tagozaton (elméleti képzés, matematika – informatika szak) végezték.
TwitterFacebook