Esti admis la Facultatea de Matematica si Informatica in anul I? Inscrie-te in proiectul ROSE!

TwitterFacebook

STop Abandonului la Mate-Info! Yes to your future! – STAY!
Esti admis la Facultatea de Matematica si Informatica in anul I ?
Inscrie-te in proiectul ROSE!

Ești admis la Facultatea de Matematică și Informatică în anul I? Înscrie-te în Proiectul ROSE al Facultății de Matematică și Informatică, proiect finanțat de Banca Mondială.

Vrem să te ajutăm:

  • în recuperarea eventualelor decalaje în pregătirea de Matematică și Informatică;
  • dezvoltarea aptitudinilor personale și sociale;
  • team building.

Înscrierea se face la această adresa.

Obiectivul general al sub-proiectului constă în reducerea abandonului la nivelul studenților din anul I de studii de la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul UBB prin dezvoltarea și aplicarea de programe adaptate nevoilor identificate la nivelul grupului țintă. În vederea realizării obiectivului propus au fost proiectate următoarele activități: coaching și dezvoltare personală/campanii de conștientizare (dezvoltarea competențelor socio-emoționale, workshop-uri în domenii specifice), programe remediale (ore facultative în vederea recuperării cunoștințelor necesare la materiile-cheie), îndrumare și sprijin (evaluarea săptămânală a evoluției studenților de către tutori), consiliere. Pentru a asigura buna desfășurare a activităților sub-proiectului, acestea vor fi organizate în spațiile puse la dispoziție de către facultate, cu implicarea cadrelor didactice ale facultății (tutori) și a psihologilor care vor fi angajați pe baza expertizei necesare. Grupul țintă va fi alcătuit din 450 de studenți (150 de studenți/an de implementare) din anul I ai Facultății de Matematică și Informatică, cu risc ridicat de abandon.

TwitterFacebook