Elsőéves hallgatók figyelmébe: jelentkezés a Világbank által támogatott Student Learning Hub (StudHub BBTE) projektben való részvételre

TwitterFacebook

A projekt célja az elsőéves hallgatók támogatása abban, hogy minél könnyebben vegyék az egyetemista élettel együtt járó akadályokat, sikeresek legyenek tanulmányaikban, és beilleszkedjenek Kolozsvár akadémiai közösségébe. Ezért olyan workshop-okat, programokat szervezünk a programban résztvevőknek, amelyek az ún. soft skill-ek (személyes készségek) fejlesztését célozzák: előadástechnika, jegyzetelési stratégiák, tudományos szövegírás, karriertervezés és -tanácsadás, egyéni szakmai célok megfogalmazása, csoportmunka, hatékony kommunikáció stb. A StudHub BBTE projektbe bekapcsolódó hallgatók a Tanulási Központ erőforrásait is használhatják (számítógépek, laptopok, internet, oktatási és tanulási segédanyagok), illetve számos kikapcsolódási lehetőséget, közösségi programot is szervezünk számukra.

A projekt keretében megvalósuló alábbi tevékenységek 2019 márciusában kezdődnek:

  • tematikus műhelyek: tanulmányi célok kitűzését segítő műhely, időgazdálkodás műhely, előadástechnika műhely, jegyzetelési stratégiák műhely, tudományos szövegírás műhely;
  • személyes készségeket fejlesztő műhelyek : motivációs stratégiák műhely, stresszel való megküzdés szesszióban műhely;
  • filmestek, társasjátékestek, interdiszciplináris klub, kortárs segítők.

A helyek száma korlátozott, ezért kérjük a hallgatókat, hogy az alábbi linken elérhető jelentkezési lap kitöltésével iratkozzanak fel: https://goo.gl/forms/GWlYint2PAu9lIJ82.

A hallgatók a projekt résztvevői számára létrehozott Facebook-csoportokba is beléphetnek:

vagy további információkért meglátogathatják a projekt Facebook-oldalát: https://www.facebook.com/studhubbbu/.

A jelentkezési lap kitöltése után a hallgatókat e-mailben vagy telefonon keresztül értesíti egy tutor, akivel egyeztetni lehet a tevékenységek további részleteit. A tevékenységek végén minden résztvevő az egyetem által kiállított részvételi oklevelet kap.

TwitterFacebook