Depunerea cererilor de reînmatriculare pentru anul univ. 2017-2018

Google+TwitterFacebook

Cererile pentru reînmatriculare se trimit scanate prin email în perioada 1-8 septembrie 2017 la secretariatul facultăţii, după cum urmează:

  1. Matematică, Matematică informatică (în limba română), Informatică (în limba germană), masteratele în limba română – doamna Coldea Gafia, email: gcoldea@yahoo.com;
  2. Informatică (în limba română) – doamna Gherman Simona, email: simonag@math.ubbcluj.ro;
  3. Informatică (în limba engleză) – doamna Bal Elvira, email: balelvira@yahoo.com;
  4. Matematică, Informatică, Matematică informatică (în limba maghiară), masteratele în limba maghiară şi engleză – doamna Giurgiu Elisabeta, email: elis_giurgiu@yahoo.com.

În perioada 14-15 septembrie 2017, studenţii care au trimis cererea pentru reînmatriculare prin email, se vor prezenta la secretariatul facultăţii  între orele 9:00-12:00 pentru a achita taxa de reînmatriculare şi prima rată a taxei de şcolarizare precum şi întocmirea contractului de studiu şi a celui de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018.

Cerere de reinmatriculare 2017.rtf

Google+TwitterFacebook