Depunerea cererilor de reînmatriculare, întrerupere de studii, reluarea studiilor, prelungire sau mobilitate (transfer) pentru anul univ. 2017-2018

Google+TwitterFacebook

Cererile de reînmatriculare, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (= transfer) se vor depune la secretariat, în perioada 14-15 septembrie 2017, între orele 9:00-12:00.

Formularele tipizate se găsesc la secretariat sau la sfârşitul prezentului anunţ.

1. În cazul exmatriculării/reînmatriculării:

Studenţii care în anul 2016-2017 (anul II şi anul III de studiu) nu au acumulat minim 30 de credite pe ambele semestre la disciplinele obligatorii, opţionale şi restanţele din anii precedenţi vor fi exmatriculați.

Studenţii care se află în această situaţie au posibilitatea depunerii unei cereri de reînmatriculare.

De asemenea, studenţii care nu-şi achită taxele restante în perioada 7-8 septembrie 2017 vor fi exmatriculaţi.

Taxa de reînmatriculare este de 200 de lei.

2. În cazul întreruperii studiilor:

Studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre pentru a-şi putea întrerupe studiile şi să fi acumulat minimum 30 de credite şi să depună o cerere de întrerupere a studiilor.

3. În cazul reluării studiilor:

Studenţii care îşi reiau studiile, în cazul celor de la taxă, vor plăti taxa de şcolarizare prevăzută pentru anul universitar în care revin la studii şi să depună o cerere de reluare a studiilor. Pentru anul universitar 2017-2018 taxa de şcolarizare este după cum urmează:

  • Specializarea Matematică (în română şi maghiară): 2500 lei
  • Specializarea Matematică Informatică (în română şi maghiară): 3000 lei
  • Specializarea Informatică (în română, maghiară, engleză şi germană): 3600 lei

4. În cazul transferului:

Pentru transferul în cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică între specializări, studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre şi să fi acumulat minimum 30 de credite în anul precedent (2016-2017) şi să depună o cerere de transfer.

5. În cazul mobilităţilor definitive:

Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai în baza ECTS, Universitatea Babeş-Bolyai acceptă prin mobilitate definitivă studenţii de la Universităţile din Consorţiu (Iaşi, Bucureşti şi Timişoara).

Precizări suplimentare se pot găsi în Regulamentul Facultăţii de Matematică şi Informatică.

Cerere de reinmatriculare 2017.rtf
Cerere de reluare a studiilor 2017.rtf
Cerere de prelungire a studiilor 2017.rtf
Cerere de intrerupere a studiilor 2017.rtf
Solicitare transfer la alta specializare 2017.rtf

Google+TwitterFacebook