Depunerea cererilor de recunoaştere a unei probe promovate într-o altă sesiune a examenului de licenţă pentru sesiunile de finalizare de studii iulie şi septembrie 2019

TwitterFacebook

Consiliului facultăţii, întrunit în şedinţa din data de 11.12.2018 aprobă următoarea abordare la nivelul facultăţii privind recunoaşterea notelor obţinute la probele examenului de licenţă în sesiuni anterioare la UBB.

Comisia de organizare examenului de licenţă poate recunoaşte pentru sesiunea de finalizare a studiilor din luna iulie sau septembrie 2019, la cererea candidaţilor, nota obţinută în sesiunile anterioare la oricare dintre probele examenului de licenţă. Decizia de recunoaştere se realizează pe baza unei cereri completată, semnată, scanată şi trimisă de candidat la următoarea adresă de email, pentru sesiunile organizate în cele 2 sesiuni după cum urmează:

Sesiunea iulie 2019

Cererile scanate se vor trimite prin e-mail la adresa recunoasteri@math.ubbcluj.ro până la data de 21 iunie 2019.

Sesiunea septembrie 2019:

Cererile scanate se vor trimite prin e-mail la adresa recunoasteri@math.ubbcluj.ro până la data de 30 august 2019.

Cererile trimise după aceste date nu vor mai fi luate în considerare.

Cerere recunoastere proba licenta 2019.docx

TwitterFacebook