Decizia Consiliului Facultatii de Matematica si Informatica privind modificarea si completarea regulamentului de mobilitate definitiva interna

TwitterFacebook

Criterii de departajare in cazul mobilitatilor interne definitive:

  • Criteriul 1: numarul de credite obtinute in anul universitar precedent celui pentru care se solicita transferul;
  • Criteriul 2: media ponderata obtinuta in anul universitar precedent celui pentru care se solicita transferul (in cazul transferului intre specializari din acelasi domeniu), respectiv media ponderata a disciplinelor de specialitate din domeniu (in cazul transferului intre specializari din domenii diferite).
TwitterFacebook