Concursul Mate-Info UBB 2022

Noutăți

Regulamentul Concursului Mate-Info UBB 2022

Facultatea de Matematică şi Informatică organizează în 25 Martie 2022 un examen de SIMULARE a concursului de admitere 2022.

1. Scopul concursului

Prin organizarea concursului Mate-Info UBB 2022, Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai vine în întâmpinarea tuturor celor care doresc să urmeze cursurile acestei facultăți, oferindu-le șansa de a susține o probă de concurs similară cu proba scrisă a concursului de admitere din iulie 2022. In acest an, rezultatele obținute la Concursul Mate-Info 2022 nu vor fi luate in considerare in calculul mediei concursului de admitere la Facultatea de Matematica si Informatica din Iulie 2022.

2. Disciplinele concursului

În cadrul concursului Mate-Info UBB 2022, candidații vor primi un subiect de matematică sau un subiect de informatică, în funcție de opțiunea exprimată la înscriere. Subiectele vor fi de tip grilă asemănătoare ca si structură și grad de dificultate cu cele care vor fi date la concursul de admitere Iulie 2022. Subiectele vor fi redactate în limbile română, maghiară, germană, sau engleza  în funcție de opțiunea exprimată la înscriere.

3. Evaluarea probei de tip grila

 1. Fiecare întrebare are cel puțin 1 răspuns corect si cel puțin 1 răspuns incorect. Nu exista răspunsuri de tipul „nu știu”.
 2. Fiecare întrebare are asociat un punctaj „p” care este primit de către candidat daca bifează toate răspunsurile corecte si numai pe acelea.
 3. Daca o întrebare are asociat un punctaj „p” si are un număr de „t” răspunsuri corecte si un număr de „f” răspunsuri incorecte, atunci:
  1. Daca unul dintre cele „t” răspunsuri corecte este bifat, atunci candidatul primește „p/t” puncte
  2. Daca unul dintre cele „f” răspunsuri incorecte este bifat, atunci candidatul primește „(-0.66)*p/f” puncte (adică este penalizat)
  3. Punctajul pentru aceasta întrebare este minim „0” (daca rezultatul evaluării tuturor bifărilor făcute de către candidat este negativ atunci rezultatul se înlocuiește cu „0”) si maxim „p”.

4. Data și locul de desfășurare

Concursul Mate-Info UBB ediția 2022 se va desfășura online în data de 25 martie 2022, ora 15:00.

5. Calendarul concursului

 • Înscrierea la concurs: 28 februarie 2022 – 17 martie 2022, ora 18
 • Conectarea candidaților pe platforma de concurs: 17 martie 2022 – 18 martie 2022
 • Simularea concursului: 19 martie 2022, ora 10-12
 • Concursul: 25 martie 2022, ora 15:00
 • Afișarea rezultatelor provizorii pe site-ul facultății: 26 martie 2022
 • Afișarea rezultatelor finale pe site-ul facultății: 28 martie 2022

6. Condiții de participare

Concursul Mate-Info UBB se adresează elevilor de liceu din clasa a XII-a sau din clasa a XI-a dar şi persoanelor care au obținut diploma de bacalaureat în anii precedenți ce doresc să-și  testeze cunoștințele în vederea admiterii la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

7. Înscrierea la concurs

Pentru înscrierea la concurs, candidații trebuie să urmeze următorii pași:

 1. Achitarea taxei de participare Taxa de participare la concurs este de 250 Ron. Taxa de participare la concurs se plătește prin Ordin de plată, Mandat poștal sau Internet Banking în contul deschis la BN Trezoreria Cluj, Cont Nr.:
  RO35TREZ21620F330500XXXX
  Cod Fiscal 4305849 (este obligatoriu codul fiscal)
  Cu precizarea:
  UBB-FMI
  Nume prenume candidat (NU ALTA PERSOANA)
  Taxă de participare concurs Mate-Info UBB 2022
  
 2. Pregătirea unei copii scanate a documentului prin care s-a achitat taxa de participare.
 3. Pregătirea unei copii scanate a documentului de identitate.
 4. Completarea on-line a formularului aflat pe pagina facultății la următoarea adresa:

  http://www.cs.ubbcluj.ro/concursul-mate-info-ubb-2022/inscrierea-unui-candidat-nou/

 5. In urma înscrierii, candidatul va primi un e-mail de confirmare, care va conține informațiile necesare conectării pe platforma de concurs. In cazul in care candidatul nu primește e-mailul de confirmare in termen de 24 ore, este rugat să trimită un e-mail la adresa   admitere@cs.ubbcluj.ro . Candidații sunt rugați să își verifice atât inbox-ul cât şi directorul spam/junk din căsuța de e-mail.E-mail-ul de confirmare va cuprinde un număr de concurs, un nume de utilizator,  o parolă de conectare şi adresa platformei de concurs. La finalul fiecărei zile din perioada de înscriere, numerele de concurs ale candidaților înscriși vor fi afișate pe pagina facultății la următoarea adresă:

  http://www.cs.ubbcluj.ro/concursul-mate-info-ubb-2022/lista-candidati/

 6. Candidatul este obligat să se conecteze pe platforma de concurs utilizând informațiile primite prin e-mail (descrise la punctul 5) pentru a-şi activa contul de concurs începând cu data de 17 martie 2022.
 7. In data de 19 martie 2022, în intervalul orar 10-12 fiecare candidat este obligat să se conecteze pe platforma de concurs şi să parcurgă un test demonstrativ de simulare a concursului. La începutul probei candidatul arată cartea de identitate în aşa fel încât pe imaginea din camera web să se vadă concomitent cartea de identitate şi faţa candidatului. Scopul acestui test demonstrativ este acomodarea candidaților cu platforma de concurs.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților se va face cu respectarea regulamentului european nr. 679/2016 privind GDPR.

Toți pașii enumerați mai sus sunt obligatorii pentru înscrierea completă a unui candidat şi pentru participarea la concurs.

8. Tematica concursului

Tematica concursului, conform Anexa 1 și Anexa 2, este identică cu tematica probei scrise de la concursul de admitere din iulie 2022. Cele două anexe fac parte integrantă din prezentul regulament şi pot fi găsite pe pagina facultății la următoarele adrese:

Anexa 1: http://www.cs.ubbcluj.ro/tematica-matematica-admitere/
Anexa 2: http://www.cs.ubbcluj.ro/tematica-informatica-admitere/

9. Desfășurarea concursului

In data de 25 martie 2022 ora 15:00 va începe concursul. Concurenții vor avea la dispoziție 3 ore in care să rezolve toate subiectele de tip grilă.  Subiectele trebuie rezolvate in ordinea afișată. Platforma de concurs nu ȋi va permite candidatului să revină la subiectele anterioare. Subiectele au grade de dificultate diferite.

La începutul concursului candidatul arată cartea de identitate in așa fel încât pe imaginea din camera web să se vadă concomitent cartea de identitate și fața candidatului. Candidatul poate utiliza foi de hârtie alba ca si ciorne. Este obligatoriu ca participanții sa aibă camera web deschisa si funcționala pe tot parcursul desfășurării concursului.

10. Cerințe tehnice

Pentru a putea utiliza platforma de concurs, candidații sunt obligați să îndeplinească următoarele cerințe tehnice:

 • sistem desktop sau laptop, nu tabletă sau telefon
 • o versiune recentă de Chrome sau browser bazat pe Chrome
 • conexiune de internet cu viteză şi stabilitate adecvată (viteza download minim 1Mbps, viteza upload minim 3Mbps)
 • ceasul şi fusul orar de pe calculator trebuie să fie setat corect (cu fus orar din România)
 • webcam/microfon funcțional şi testat
 • candidatul trebuie să-şi calibreze webcam-ul încât să-l filmeze direct din faţă, cu toată faţa vizibilă pe imagine
 • luminozitate adecvată în încăpere pe toată durata examenului

11. Reguli anti-fraudă

Candidații sunt obligați sa respecte următoarele reguli. Nerespectarea acestor reguli conduce la eliminarea candidatului din concurs.

 • candidatul nu are voie să poarte căști; dar are voie să utilizeze boxe  a căror sunet este captat de microfon
 • candidatul nu are voie să poarte ochelari de soare, ochii trebuie să-i fie vizibili; ochelarii de vedere sunt permiși
 • pe durata examenului, candidatul trebuie să fie singur în cameră
 • candidatul nu are voie să deschidă alte aplicații în afară de browser-ul cu platforma de concurs
 • candidatul nu are voie să folosească mai mult de un singur monitor
 • atunci când platforma de concurs va solicita, candidatul este obligat să dea partajare („share”) la întregul ecran („entire screen”)
 • pe biroul candidatului este permis să existe doar foi albe, instrumente de scris şi o sticlă/pahar cu apă
 • la începutul probei candidatul arată cartea de identitate în aşa fel încât pe imaginea din camera web să se vadă concomitent cartea de identitate şi faţa candidatului.

Decan,
Prof. univ. dr. Anca Andreica

Informații despre ediția precedentă a concursului Mate-Info UBB sunt disponibile la această adresă.