Cifra de scolarizare pentru concursul de admitere, nivel master, sesiunea iulie 2018

TwitterFacebook
Domeniul Specializarea Locuri alocate 2018
Buget Etnici Taxă Total
Matematică Matematică didactică 23 4 27 54
Matematică didactică (în limba maghiară) 13 37 50
Matematică computaţională (în limba maghiară)
Matematici avansate (în limba engleză) 9 21 30
Informatică Baze de date 63 6 75 144
Sisteme distribuite în Internet
Informatică didactică
Programare bazată pe componente (în limba engleză) 64 152 216
Inginerie software (în limba engleză)
Inteligență computațională aplicată (în limba engleză)
Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari (în limba engleză)
Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor enterprise (în limba maghiară) 32 68 100
Informatică didactică (în limba maghiară)
Analiza datelor și modelare (în limba maghiară)
Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (în limbile germană şi engleză) 10 30 40
Total 214 10 410 634

Nota: In cadrul locurilor cu taxa de la specializarile in limba engleza sunt alocate un loc pe domeniul matematica si un loc pe domeniul informatica pentru cetatenii non-UE (pe cont propriu valutar).

TwitterFacebook