Cifra de scolarizare pentru concursul de admitere, nivel licenta, sesiunea iulie 2018

TwitterFacebook
Nr. crt. Domeniul/ specializarea Limba/ linia Nr. de locuri repartizate în 2018 Etnici Non UE/ taxa Total locuri alocate
Buget Taxă
I. MATEMATICA 85 190 5 1 281
1 Matematică R 20 30 50
M 15 10 25
2 Matematică Informatică R 20 80 5 105
M 12 13 25
E 18 57 1 76
LINIA ROMÂNĂ 40 110 5 155
LINIA MAGHIARĂ 27 23 50
LINIA ENGLEZĂ 18 57 1 76
II. INFORMATICA 422 150 2 1 575
3. Informatică R 150 48 2 200
M 88 12 100
E 144 55 1 200
G 40 35 75
LINIA ROMÂNĂ 150 48 2 200
LINIA MAGHIARĂ 88 12 100
LINIA ENGLEZĂ 144 55 1 200
LINIA GERMANĂ 40 35 75

NOTA: Numărul locurilor cu taxă poate suferi modificări în urma repartizării la facultate a unor candidaţi admişi provenind din licee din mediul rural sau candidaţi de etnie rromă.

TwitterFacebook