Cerere pentru restituirea taxei de școlarizare 2021

Prin intermediul acestui formular se solicita restituirea taxei de ŞCOLARIZARE 2021 pentru următoarele categorii de candidați:

  1. Candidaţii care au fost redistribuiţi de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat şi solicită restituirea taxei de şcolarizare.

Dacă un student se află în situaţia de mai sus, procedura de restituire a taxelor este următoarea:

Studentul va trimite:

  1. Cerere de restituire a taxei;
  2. Contul IBAN al candidatului (document oficial, scanat); NU se accepta contul IBAN scris de mana sau contul IBAN al parintilor.
  3. O copie scanata după cartea de identitate.

După ce se vor centraliza toate cererile la nivelul facultăţii, toate cererile vor fi depuse la Serviciul Financiar al UBB pentru operarea restituirii taxei solicitate în contul beneficiarului.