Cerere pentru restituirea taxei de la concursul de admitere, 2021

Prin intermediul acestui formular se solicita restituirea taxei de ADMITERE sau ŞCOLARIZARE pentru următoarele categorii de candidați:

  1. Candidaţii care au efectuat înscrierea la concursul de admitere pentru Facultatea de Matematica si Informatică, dar nu au finalizat încărcarea documentelor şi nu au primit număr de legitimaţie de concurs. Acesti candidati pot solicita doar restituirea taxei de inscriere;
  2. Candidaţii neeligibili la concursul de admitere nivel master, care nu îndeplinesc condiţiile minimale de înscriere, dar care au achitat taxa de procesare şi înscriere;
  3. Candidaţii care au fost redistribuiţi de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat şi solicită restituirea taxei de şcolarizare;
  4. Candidaţii care au achitat de doua ori taxa şi solicită restituirea taxei de inscriere.

Dacă un candidat se află într-una din situaţiile mai sus enumerate, procedura de restituire a taxelor este următoarea:

În perioada 27-29 iulie 2021 ora 10, se trimite:

  1. Cerere de restituire a taxei;
  2. Contul IBAN al candidatului (document oficial, scanat); NU se accepta contul IBAN scris de mana sau contul IBAN al parintilor.
  3. O copie scanata după cartea de identitate.

După ce se vor centraliza toate cererile la nivelul facultăţii, în data de 29 iulie 2021 ora 10, toate cererile vor fi depuse la Serviciul Financiar al UBB pentru operarea restituirii taxei solicitate în contul beneficiarului. Pentru candidaţii care vor solicita restituirea taxelor după data de 29 iulie 2021 ora 10, cererile lor vor fi procesate începând cu data de 1 septembrie 2021.