Calendarul examenului de finalizare a studiilor şi acte necesare la înscriere, sesiunea iulie 2019

TwitterFacebook

Cereri tip de înscriere

FOARTE IMPORTANT: CERERILE DE INSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENTA/DISERTATIE SE LISTEAZA FATA-VERSO, IAR CANDIDATII SE VOR PREZENTA LA INSCRIERE CU CERERILE COMPLETATE

Nivel licenta

Pentru absolventii inmatriculati inainte de 2011 (2005-2010) se folosete forma de invatamant de zi.

Nivel master

Pentru absolventii inmatriculati inainte de 2011 (2008-2010) se foloseste forma de invatamant de zi.

Studentii care au sustinut examenul de finalizare a studiilor (licenta sau disertatie) in sesiunea iulie 2019 pot preda la secretariat fisele de lichidare in vederea eliberarii diplomei de bacalaureat si a adeverintei care inlocuieste diploma de licenta/master la o data care va fi afisata pe site-ul facultatii (dupa data de 10 iulie 2019).

Nota: Atestatul de competenta lingvistica se ridica de la secretariat in momentul prezentarii pentru inscrierea la examenul de licenta.

I. Examen de licență

 • Înscrieri pentru examenul de licenţă: 26-27 iunie 2019 între orele 9.00-15.00 la secretariatul facultăţii (sala 146 şi 143), Clădirea Centrala a Universitatii, str. M. Kogalniceanu, nr. 1, etajul I
 • Proba scrisă a examenului de licenţă: 1 iulie 2019
 • Afișarea rezultatelor la proba scrisa: 2 iulie 2019
 • Depunerea contestațiilor: 3 iulie 2019, intre orele 9.00-11.00 la Secretariatul facultatii
 • Rezolvarea contestațiilor: 3 iulie 2019, dupa ora 14.00
 • Susţinerea lucrării de licență: 4-5 iulie 2019
 • Graduation Day: 6 iulie 2019
 • IMPORTANT: Pentru sesiunea de finalizare a studiilor iulie 2019, depunerea cererilor de recunoaştere a unei probe promovate într-o altă sesiune a examenului de licenţă se face până la data de 21 iunie 2019. Cererile scanate se vor trimite prin e-mail la adresa recunoasteri@math.ubbcluj.ro. Cererile trimise după această dată nu vor mai fi luate în considerare. Raspunsul la cerere se trimite prin email.

PENTRU ABSOLVENŢII CARE SUNT LA A TREIA PREZENTARE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ sau ABSOLVENŢII promoţiilor 2016 şi anterioare 2016 – dovada achitării taxei de înscriere (1.500 RON).

Actele necesare pentru înscrierea la examenul de licenţă sunt următoarele:

 • Cerere tip de înscriere (se va lista faţă/verso de pe site-ul facultăţii sau se ridică de la secretariat);
 • Certificatului de naştere – copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Atestat / certificat de competenţă lingvistică (se ridica de la secretariat);
 • Două fotografii tip carte de identitate, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4cm;
 • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu – copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă (pentru absolvenţii altor universităţi) – copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Acordul semnat al cadrului didactic privind prezentarea studentului la sesiunea de finalizare a studiilor şi susţinerea lucrării de licenţă.

II. Examen de disertație

 • Înscrieri pentru examenul de disertație: 26-27 iunie 2019 între orele 9.00-15.00
 • Susţinerea lucrării de disertație: 3 iulie 2019
 • Graduation Day: 6 iulie 2019

Actele necesare pentru înscrierea la examenul de disertaţie sunt următoarele:

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB

 • Cerere tip de înscriere (se va lista faţă/verso de pe site-ul facultății sau se ridică de la secretariat);
 • Certificatului de naştere – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Diploma de licenţă – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Acordul semnat al cadrului didactic privind prezentarea studentului la sesiunea de finalizare a studiilor şi susţinerea lucrării de disertaţie.

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate

 • Cerere tip de înscriere (se va lista faţă/verso de pe site-ul facultății sau se ridică de la secretariat);
 • Certificatului de naştere – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Acordul semnat al cadrului didactic privind prezentarea studentului la sesiunea de finalizare a studiilor şi susţinerea lucrării de disertaţie.

PENTRU ABSOLVENŢII CARE SUNT LA A TREIA PREZENTARE LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE SAU ABSOLVENŢII promoţiilor 2016 şi anterioare 2016 – dovada achitării taxei de înscriere (1.500 RON).

III. Examen de certificare a competenţelor profesionale – Program Postuniversitar de Informatică

 • Înscrieri pentru examenul de certificare a competenţelor: 26-27 iunie 2019 între orele 9.00-15.00
 • Susţinerea lucrării: 2 iulie 2019, ora 16,00, sala L321

Actele necesare pentru înscrierea la examenul de certificare a competenţelor profesionale

 • Cerere tip de înscriere (se va lista faţă/verso de pe site-ul facultății sau se ridică de la secretariat);
 • Certificatului de naştere – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”)
 • Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”)
 • Lucrarea de absolvire, însoţită de 2 CD-uri pe care este inscripţionată lucrarea de absolvire şi aplicaţia (inclusive codul sursă a aplicaţiei), precum şi Anexa 1 şi Anexa 2 completate corespunzător;

FORMALITĂȚI DUPĂ LICENȚĂ/DISERTAŢIE

Studentii care au sustinut examenul de finalizare a studiilor (licenta / disertatie/certificare a competenţelor) in sesiunea iulie 2019 pot preda la secretariat fisele de lichidare in vederea eliberarii diplomei de bacalaureat si a adeverintei care inlocuieste diploma de licenta/master la o data care va fi afisata pe site-ul facultatii (dupa data de 10 iulie 2019).

 • Fișa de lichidare va trebui semnată de către:
  • Biblioteca facultății
  • Serviciul contabilitate al UBB – str. I.C. Brătianu nr. 14
  • Serviciul social al UBB – str. I.C. Brătianu nr. 14
  • Cămin UBB – numai dacă ați stat la cămin
 • Pe baza fișei de lichidare se vor elibera actele de studii în original din dosarul dvs.
 • Atenție! Dacă nu ridicați diploma de bacalaureat de la facultate până în 1 ianuarie 2020, se vor aplica taxe de stocare.
 • ADEVERINȚELE DE LICENȚĂ/DISERTAŢIE (țin locul diplomei/certificatului, până la eliberarea acesteia în iulie 2020).
 • Adeverințele se eliberează într-un singur exemplar și pot fi ridicate numai personal sau cu procură notarială.
TwitterFacebook