Calendarul examenului de finalizare a studiilor, sesiunea iulie 2018

Google+TwitterFacebook

Cereri tip de înscriere

FOARTE IMPORTANT: CERERILE DE INSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENTA/DISERTATIE SE LISTEAZA FATA-VERSO, IAR CANDIDATII SE VOR PREZENTA LA INSCRIERE CU CERERILE COMPLETATE

Nivel licenta

No files found.

No files found.

Pentru absolventii inmatriculati inainte de 2011 (2005-2010) se foloseste forma de invatamant de zi.

Nivel master

No files found.

No files found.

Pentru absolventii inmatriculati inainte de 2011 (2008-2010) se foloseste forma de invatamant de zi.

Studentii care au sustinut examenul de finalizare a studiilor (licenta sau disertatie) in sesiunea iulie 2018 pot preda la secretariat fisele de lichidare in vederea eliberarii diplomei de bacalaureat si a adeverintei care inlocuieste diploma de licenta/master la o data care va fi afisata pe site-ul facultatii (dupa data de 10 iulie 2018 ).

Nota: Atestatul de competenta lingvistica se ridica de la secretariat in momentul prezentarii pentru inscrierea la examenul de licenta.

I. Examen de licență

 • Înscrieri pentru examenul de licenţă: 27-28 iunie 2018 între orele 9.00-14.00
 • Proba scrisă a examenului de licenţă: 2 iulie 2018
 • Afișarea rezultatelor la proba scrisa: 3 iulie 2018
 • Depunerea contestațiilor: 4 iulie 2018, intre orele 12.00-14.00 la Secretariatul facultatii
 • Rezolvarea contestațiilor: 4 iulie 2018, dupa ora 14.00
 • Susţinerea lucrării de licență: 5-6 iulie 2018
 • Graduation Day: 7 iulie 2018

IMPORTANT: Pentru sesiunea de finalizare a studiilor iulie 2018, depunerea cererilor de recunoaştere a unei probe promovate într-o altă sesiune a examenului de licenţă se face în intervalul 14-22 iunie 2018.

Acte necesare la înscriere la examenul de licenţă

 • Cerere tip de înscriere (se va lista faţă/verso de pe site-ul facultăţii sau se ridică de la secretariat);
 • Certificatului de naştere – copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Atestat / certificat de competenţă lingvistică (se ridica de la secretariat);
 • Două fotografii tip carte de identitate, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4cm;
 • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu – copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă (pentru absolvenţii altor universităţi) – copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Acordul semnat al cadrului didactic privind prezentarea studentului la sesiunea de finalizare a studiilor şi susţinerea lucrării de licenţă.

II. Examen de disertație

 • Înscrieri pentru examenul de disertație: 27-28 iunie 2018 între orele 9.00-14.00
 • Susţinerea lucrării de disertație: 4 iulie 2018

Acte necesare la înscriere la examenul de disertaţie

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB

 • Cerere tip de înscriere (se va lista faţă/verso de pe site-ul facultății sau se ridică de la secretariat);
 • Certificatului de naştere – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Diploma de licenţă – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Acordul semnat al cadrului didactic privind prezentarea studentului la sesiunea de finalizare a studiilor şi susţinerea lucrării de disertaţie.

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate

 • Cerere tip de înscriere (se va lista faţă/verso de pe site-ul facultății sau se ridică de la secretariat);
 • Certificatului de naştere – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Acordul semnat al cadrului didactic privind prezentarea studentului la sesiunea de finalizare a studiilor şi susţinerea lucrării de disertaţie.
Google+TwitterFacebook