Calendarul admiterii la Programul postdoctoral de cercetare avansată în cadrul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică

TwitterFacebook
 • Depunere dosare: până în data de 25 iunie 2019, ora 14.00, sala 137 (Clădirea centrală a universității).
 • Procesul de selecție (evaluare dosare, interviu): 26 iunie 2019, începând cu ora 8.00, sala 137.
 • Anunțarea rezultatelor: 26 iunie 2019, ora 12.00, prin afișare pe site-ul facultății și la avizier.
 • Depunere contestații: 26 iunie 2019, ora 14.00, sala 137 (Clădirea centrală a universității).
 • Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 26 iunie 2019, ora 15.00.

Dosarul de admitere va cuprinde următoarele:

 1. Fişa de înscriere (formular tip);
 2. Cartea de identitate (copie xerox);
 3. Diploma de licență (copie xerox);
 4. Diploma de master sau echivalentă a acesteia (copie xerox);
 5. Diplomă de doctor – copie xerox certificată conform cu originalul;
 6. Curriculum vitae (Europass) cu anexă Lista de publicații și alte activități relevante pentru activitatea științifică a candidatului: participarea la manifestări științifice, coordonarea sau participarea la implementări de proiecte, premii obținute;
 7. Planul individual de cercetare avansată (formular tip).

Fisa inscriere PDCA 2019.docx
Plan individual de cercetare avansata PDCA 2019.docx

Programul postdoctoral de cercetare avansată în cadrul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică (SDMI) se organizează în contextul derulării în cadrul Universității Babeș-Bolyai a unui proiect POCU (Program Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 6 – Educație și competențe), cu titlul „Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorală și postdoctorală”. Programul postdoctoral se desfășoară fără finanțare din fondurile Școlii Doctorale de Matematică și Informatică.

Pentru detalii a se consulta Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca precum și Hotărârea Senatului UBB 10220/10.06.2019 privind aprobarea acestui regulament.

TwitterFacebook