Burse sociale din veniturile extrabugetare ale universității Babeș-Bolyai

TwitterFacebook

Listele beneficiarilor și respinșilor burselor sociale din fonduri extrabugetare UBB pentru semestrul I, an universitar 2018-2019 sunt afișate la avizierul facultății.

TwitterFacebook