Burse semestrul II, anul universitar 2018/2019

TwitterFacebook

Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii la şedinţa din data de 25 septembrie 2018, au fost aprobate mediile minime de acordare a burselor penru anul universitar 2018/2019, după cum urmează:

Media minimă de acordare a burselor de performanţă: 9,00
Media minimă de acordare a burselor de merit: 7,00
Număr minim de credite pentru acordarea burselor sociale şi medicale: 15 credite la disciplinele de specialitate

Tabelele care înlocuiesc cererile pentru acordarea Burselor de PERFORMANŢĂ şi de MERIT pentru anii I, II si III nivel licenta şi anul I şi II master, vor fi preluate de către şeful de an de la Secretara specializării la data şi ora la care va fi anunţat de la secretariat în perioada 25.02.2019 – 15.03.2019, între orele 09.00-12.00.

După semnarea de către studenţi a tabelelor şi certificarea corectitudinii mediilor obţinute după sesiunea semestrului I, aceste tabele vor fi depuse la secretariat la data precizată de secretara specializării.

CERERILE ŞI DOSARELE pentru BURSELE SOCIALE şi MEDICALE se vor depune la Secretariatul Facultăţii de Matematică şi Informatică sala 143 şi 146, în perioada 25.02.2019 – 15.03.2019, de luni până vineri, doar între orele 9:00-12:00.
VENITUL MAXIM ADMIS: 1.195,66 LEI.

Dosarul pentru bursă socială va cuprinde:

Studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul salariului minim pe economie (1.195,66 lei) vor depune următoarele documente:

 1. cerere de bursă tip – se obţine de la secretariatul facultăţii sau se poate se descarca de pe site-ul facultatii;
 2. anexa nr. 7 – se obţine de la secretariatul facultăţii sau se poate se descarca de pe site-ul facultatii;
 3. anexa nr. 11 – se obţine de la secretariatul facultăţii sau se poate se descarca de pe site-ul facultatii;
 4. copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 5. copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor;
 6. copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
 7. adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 8. declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
 9. adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale;
 10. documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale părinţilor acestora, după caz:
  1. cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile noiembrie 2018, decembrie 2018, ianuarie 2019;
  2. adeverinţă de şomaj pentru lunile noiembrie 2018, decembrie 2018, ianuarie 2019;
  3. adeverinţă de venit net, pentru lunile noiembrie 2018, decembrie 2018, ianuarie 2019;
 11. declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul;
 12. copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia;
 13. copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
 14. documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului şi ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.);
 15. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 8).

Atenţie: Adeverinţele ANAF şi Registrul Agricol sunt obligatorii atât pentru anul 2018 cât şi pentru anul 2019!

Dosarul pentru bursă medicală va cuprinde:

 1. cerere de bursă tip – se obţine de la secretariatul facultăţii sau se poate se descarca de pe site-ul facultatii;
 2. anexa nr. 12 – se obţine de la secretariatul facultăţii sau se poate se descarca de pe site-ul facultatii;
 3. copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 4. certificat medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul diagnosticului). În certificatul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu incadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. 16, aliniatul (3), punctul 3).

art. 16, aliniatul (3), punctul 3 – studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi cu orice alte boli cronice pe care senatele universitare le pot lua în considerare

Certificatul medical (NU adeverinta medicala) va fi semnat şi ştampilat şi de medicul din cadrul UBB, dr. OPREA RADU MIHAI (cabinetul medical P10 este în cadrul Căminului Sport XXI – str. Pandurilor nr. 7, orar: luni şi miercuri între orele 8-13, marţi şi joi între orele 14-19, vineri între orele 13-18).

Regulamentul privind acordarea burselor
Anexa 7 – Cerere pentru acordarea burselor de ajutor social – burse 2018 sem2.docx
Anexa 8 – Declaratie pe propria raspundere – burse 2018 sem2.docx
Anexa 11 – burse 2018 sem2.pdf
Anexa 12 – burse 2018 sem2.pdf

TwitterFacebook