Burse ERASMUS pentru anul universitar 2015-2016

Google+TwitterFacebook

ErasmusProcedura de selecţie

Elementele cerute la dosar sunt:

  • fişa candidatului (se descarcă de pe pagina Biroului pentru Programe Comunitare al Universităţii);
  • declaraţie pe proprie răspundere (se descarcă de pe pagina Biroului pentru Programe Comunitare al Universităţii);
  • scrisoare de motivaţie în limbă străină, in funcţie de destinaţia pentru care optează studentul (engleză, franceză, germană, etc.);
  • curriculum vitae în limba română sau engleză, model european;
  • adeverinţă de student / foaie matricolă pe care să fie menţionate: media anului universitar 2013/2014 şi media sesiunii de iarnă a anului universitar 2014/2015. Studenţii din anul I, nivel Licenţă, vor prezenta doar adeverinţă de student cu media din sesiunea de iarnă a anului universitar 2014/2015;
  • Certificat de competenţă lingvistică pentru limba în care se studiază la universitatea parteneră (Lingua, Alpha, alte certificate internaţionale, de ex. Toefl, Camdridge, DELF/DALF, DELE etc.);
  • fotocopii diplome care să ateste activităţi extra-şcolare, voluntariat, activităţi de cercetare.

La selecţie pot participa INCLUSIV studenţi care nu au cetăţenie UE, dar care sunt înmatriculaţi la Universitatea Babeş-Bolyai. Obligaţia studenţilor din această categorie, în cazul în care vor fi selectaţi, este de a obţine viza în vederea deplasării în ţara de studiu.

Concursul va consta, pe lângă evaluarea elementelor din dosar (rezultate şcolare, scrisoare de motivaţie, CV), dintr-un interviu cu comisia de selecţie.

Calendar:

Etapa I: 16.03.2015–27.03.2015 – depunerea dosarelor de candidatură după cum urmează:

  • mobilităţi de studiu: la secretariatul facultăţii (luni-vineri între orele 9-12);
  • plasament: la Coordonatorul Departamental Erasmus în biroul prodecanilor (luni şi miercuri între orele 12-14, marţi între orele 10-12);

Etapa a II-a: 01.04.2015 – interviul de selecţie;

Etapa a III-a: 03.04.2015 – afişarea rezultatelor;

Etapa a IV-a: septembrie 2015 – concurs selecţie pentru locurile rămase neocupate – datele de depunere a dosarelor, interviu, afişarea rezultatelor, se vor anunţa în luna septembrie 2015.

Conf. dr. Robu Judit
Coordonator Departamental ERASMUS

Google+TwitterFacebook