Burse Erasmus 2016/2017 – Procedura de selecţie

Google+TwitterFacebook

UPDATE (11.04.2016): Etapa I (depunerea dosarelor de candidatură) s-a prelungit până miercuri, 13.04.2016.

Informaţii

Mai multe informaţii sunt disponibile la adresa http://www.cs.ubbcluj.ro/~robu/erasmus.

Elementele cerute la dosar

  • fişa candidatului (se completează on-line la https://www.cs.ubbcluj.ro/~robu/erasmus/apps/selectie.php şi se listează documentul pdf generat);
  • declaraţie pe proprie răspundere (se descarcă de pe pagina Biroului pentru Programe Comunitare al Universităţii);
  • scrisoare de motivaţie în limbă străină, in funcţie de destinaţia pentru care optează studentul (engleză, franceză, germană, etc.);
  • curriculum vitae în limba română sau engleză, model european;
  • adeverinţă de student / foaie matricolă pe care să fie menţionate: media anului universitar 2014/2015 şi media sesiunii de iarnă a anului universitar 2015/2016. Studenţii din anul I, nivel Licenţă, vor prezenta doar adeverinţă de student cu media din sesiunea de iarnă a anului universitar 2015/2016;
  • Certificat de competenţă lingvistică pentru limba în care se studiază la universitatea parteneră (Lingua, Alpha, alte certificate internaţionale, de ex. Toefl, Camdridge, DELF/DALF, DELE etc.);
  • fotocopii diplome care să ateste activităţi extra-şcolare, voluntariat, activităţi de cercetare.

La selecţie pot participa INCLUSIV studenţi care nu au cetăţenie UE, dar care sunt înmatriculaţi la Universitata Babeş-Bolyai. Obligaţia studenţilor din această categorie, în cazul în care vor fi selectaţi, este de a obţine viza în vederea deplasării în ţara de studiu.

Concursul va consta, pe lângă evaluarea elementelor din dosar (rezultate şcolare, scrisoare de motivaţie, CV), dintr-un interviu cu comisia de selecţie.

Calendar

Etapa I: 22.03.2016–11.04.2016 – depunerea dosarelor de candidatură după cum urmează:

  • mobilităţi de studiu: la Secretariatul Facultăţii (luni-vineri între orele 9-12)
  • plasament: la Coordonatorul Departamental Erasmus în biroul prodecanilor (luni şi miercuri între orele 12-14, marţi între orele 10-12);

Etapa a II-a: 14.04.2016 – interviul de selecţie;
Etapa a III-a: 18.04.2016 – afişarea rezultatelor;
Etapa a IV-a: septembrie 2016 – concurs selecţie pentru locurile rămase neocupate – datele de depunere a dosarelor, interviu, afişarea rezultatelor, se vor anunţa în luna septembrie 2016.

Conf. dr. Robu Judit
Coordonator Departamental ERASMUS

Google+TwitterFacebook