Az I. félévi ösztöndíjakra vonatkozó tudnivalók, 2019–2020-as egyetemi tanév

TwitterFacebook

A Matematika és Informatika Kar Kari Tanácsának 2019. szeptember 24-i ülésén született Határozata alapján a 2019–2020-as egyetemi tanévre szóló ösztöndíjak odaítéléshez az alábbi minimális tanulmányi átlagok elérése szükséges:

 • teljesítményösztöndíj esetén: 9,00-es tanulmányi átlag;
 • érdemösztöndíj esetén: 7,00-es tanulmányi átlag;
 • a szociális ösztöndíj és az egészségügyi ösztöndíj megpályázásához szükséges minimális kreditpont: 15 kredit a szaktantárgyakból.

A teljesítmény- és érdemösztöndíjak igénylése érdekében az alapképzés II. és III., valamint a magiszteri képzés II. évfolyamainak képviselői 2019. október 2-án vehetik át az adott szakért felelős kari titkárnőtől a tanulmányi átlagot tartalmazó listákat, amelyeket az aláírást követően 2019. október 15–16-án, 09:00-től 12:00 óráig kell visszavinniük a kari titkárságra.

Azok a hallgatók, akik szociális ösztöndíjat és betegségi támogatást igényelnek a 2019–2020-as egyetemi tanév I. félévére, a szükséges iratokat 2019. október 2. és 2019. október 16. között adhatják le a kari titkárság 143-as, illetve 146-os termeiben, munkanapokon 9:00 és 12:00 óra között.

Az egy családtagra eső jövedelem maximális összege (2019. június, július és augusztus havi nettó jövedelem): 1.263 lej

A szociális ösztöndíj megpályázásához a következő dokumentumok szükségesek:

Azok a hallgatók, akiknek családjában az egy főre eső havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az országos minimálbér összegét (1.263 lej), az alábbi dokumentumokat kell benyújtaniuk:

 1. formanyomtatvány – igényelhető a kari titkárságon vagy letölthető a kari honlapról (7-es számú melléklet – igényelhető a kari titkárságon vagy letölthető a kari honlapról);
 2. 11-es számú melléklet – igényelhető a kari titkárságon vagy letölthető a kari honlapról;
 3. személyazonossági igazolvány fénymásolata;
 4. a szülők személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 5. a szülők eltartásában lévő további családtagok személyazonossági igazolványának és születési anyakönyvi kivonatának (keresztlevél) fénymásolata;
 6. tanulói jogviszony vagy hallgatói jogviszony igazolása az oktatási intézményekben tanuló családtagok esetében;
 7. az egyik szülő saját felelősségű nyilatkozata közjegyző előtt vagy a lakhely szerinti polgármesteri hivatalnál, a család eltartásában lévő kiskorú gyerekek esetében, akiknek nincsen tanulói jogviszonyuk és nem rendelkeznek saját jövedelemmel;
 8. igazolás az orvosi ellátásra szoruló kiskorú gyerekeknek nyújtott állami pótlék összegéről;
 9. a szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató jövedelméről, valamint a szülők jövedelméről szóló igazoló okiratok:
  1. a Nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvények vagy igazolás a nyugdíj összegére vonatkozóan (a nyugdíj típusától függetlenül) 2019. június, 2019. július és 2019. augusztus hónapokra;
  2. munkanélküliségi igazolás 2019. június, 2019. július és 2019. augusztus hónapokra;
  3. a nettó jövedelemről szóló igazolás 2019. június, 2019. július és 2019. augusztus hónapokra;
 10. a jövedelemmel nem rendelkező szülő saját felelősségű nyilatkozata, a közjegyzőnél vagy a lakhely szerinti polgármesteri hivatalnál;
 11. halotti anyakönyvi kivonat másolata, amennyiben a hallgató félárva, ezt igazolással/ szelvényekkel kell kiegészíteni a hallgató és testvérei utódlási nyugdíjának összegére vonatkozóan;
 12. elvált szülők esetén szükséges a válásról szóló bírósági végzés másolata; ezt igazolással/ szelvényekkel kell kiegészíteni a hallgató és testvérei részére megítélt gyermektartási díj összegére vonatkozóan;
 13. a Pénzügyi Igazgatóság által kibocsátott igazoló okiratok az engedélyezett tevékenységekből származó nettó jövedelemre vonatkozóan: (például: bérleti díjak, P.F.A. – gazdasági tevékenység végzésére engedélyezett természetes személy, A.F. – családi vállalkozások, S.C. – kereskedelmi társaságok; a hallgató és családja magántulajdonában lévő javak használatából származó nettó jövedelemről: mezőgazdasági terület, erdők, bérleti szerződés stb.);
 14. a kérelmező saját felelősségű nyilatkozata, amelyből világosan kiderül, hogy sem ő, sem a családja nem rendelkezik egyéb jövedelemmel (8-as számú melléklet).

Fontos: az Adó- és Pénzügyi Hivataltól és a Mezőgazdasági Nyilvántartásból kapott igazolásokat csak 2019-es évre szükséges benyújtani!

Aki egészségi állapota miatt ösztöndíjra jogosult, a következő dokumentumokat kell benyújtania:

 1. formanyomtatvány – igényelhető a kari titkárságon vagy letölthető a kari honlapról;
 2. 12-es számú melléklet – igényelhető a kari titkárságon vagy letölthető a kari honlapról;
 3. személyazonossági igazolvány fénymásolata;
 4. a szakorvos vagy a diagnózis terén illetékes főorvos által kibocsátott orvosi bizonyítvány; a hallgató által bemutatott orvosi bizonyítványon kötelező módon szerepelnie kell a 16. cikk, (3) bekezdés 3) pontjában megjelölt betegségkategóriák szerinti diagnózis besorolásának.

16. cikk, (3) bekezdés 3) pont: egészségügyi intézmények nyilvántartásában szereplő TBC-s betegek, cukorbetegség, rosszindulatú betegségek, felszívódási zavar szindróma, krónikus veseelégtelenség, asztma, epilepszia, örökölt szívbetegség, krónikus hepatitisz, zöldhályog, súlyos rövidlátás, immunológiai megbetegedések, ritka betegségek, autizmus spektrumzavar, hematológiai betegségek (vérzékenység, talasszémia stb.), süketség, cisztás fibrózis, HIV-fertőzés (AIDS), mozgáskorlátozottság, spondilitisz ankilopoetika (Bechterew-kór), akut ízületi gyulladás, vagy egyéb krónikus betegség, amelyet az egyetem szenátusa figyelembe vehet.

Az orvosi bizonyítványt (certificat medical) a Matematika és Informatika Kar hallgatói számára kijelölt orvosi rendelőben is alá kell íratni és le kell pecsételtetni: dr. Oprea Radu Mihai, BBTE Iuliu Haţieganu sportpark, a „Sport XXI – Flavia Rusu” egyetemi bentlakás épülete, Pandurilor (Feketepalló) utca 7. szám, P10-es orvosi rendelő. Órarend: hétfő és szerda, 8–13 óra között, kedd és csütörtök 14–19 óra között, péntek 13–18 között.

Azonos tanulmányi átlagok esetén a rangsorolás az alábbi kritériumok figyelembevételével történik, a megadott sorrendben:

 1. publikációk, találmányok, tudományos rendezvényeken való részvétel, konferenciák, szimpóziumok, tudományos szemináriumok, országos és nemzetközi tudományos és szakmai versenyeken kapott díjak, helyezések, azok esetében, akik a BBTE hallgatóiként hivatalosan vettek rész ezeken a versenyeken, az előző félévben;
 2. az előző félév tanulmányi átlaga; az I. éves magiszteri hallgatók esetében (I. félév) a magiszteri felvételi bejutási átlaga megegyezik az előző félév tanulmányi átlagával;
 3. a legtöbb kreditpontot érő tantárgyra kapott jegy; amennyiben ez sem lesz döntő, a legtöbb kreditpontot érő következő tantárgyat kell figyelembe venni. Ezt a kritériumot kell alkalmazni mindaddig, amíg sikerül rangsorolni a leadott kérvényeket. Amennyiben több azonos kreditszámú tantárgy is van, figyelembe kell venni mindezen tantárgyakat;
 4. a fakultatív tantárgyakra kapott jegyek;
 5. a felvételi vizsga átlaga;
 6. az érettségi vizsga átlaga (alapképzéses hallgatók esetén), a záróvizsga átlaga (magiszteri hallgatók esetén);

7. melléklet – típuskérvény szociális ösztöndíjra, 2019, I. félév
8. melléklet – saját felelősségű nyilatkozat, 2019, I. félév
11. melléklet – ösztöndíjak, 2019, I. félév
12. melléklet – ösztöndíjak, 2019-es egyetemi tanév, II. félév

TwitterFacebook