Anunţuri din categoria: Anunţuri licenţă şi disertaţie

Informații despre examenul în vederea obținerii certificatului de competență lingvistică la limba engleză pentru studenții anului III și studenții aflați în prelungire de studii

În data de 19 mai 2018 ora 16:00, sala 5/I (T. Popoviciu) este planificat examenul în vederea obținerii certificatului de competență lingvistică la limba engleză pentru studentii anului III și studenții aflați în prelungire de studii (studenții care nu au susținut examenul sau nu au obținut calificativele necesare pentru accesul la examenul de licență).

Sesiunea de Comunicari Stiintifice ale Studentilor 2018 – Informatica

Sesiunea de Comunicari Stiintifice ale Studentilor 2018 – Informatica
Departamentul de Informatica al Universitatii Babeş-Bolyai si Departamentul de Calculatoare al Universitatii Tehnice Cluj-Napoca va invita sa participati in data de 25 iunie 2018 la Sesiunea de Comunicari Stiintifice ale Studentilor. Editia din acest an va avea loc la Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea Babeş-Bolyai, str. Teodor Mihali, nr. 58-60. Studentii sunt invitati sa trimita

Planificarea Cursurilor festive pentru promoțiile 2018, nivel licență

10 mai 2018 ora 16.00, specializările Matematică și Matematica informatică (română) 12 mai 2018 ora 10.00, specializările Informatica (româna) și Informatică (germană) 12 mai 2018 ora 16.00, specializarea Informatică (engleză) 13 iunie 2018, ora 16.00, specializările Matematică, Matematică informatică și Informatică (maghiară)

Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților 2018 pe domeniul Matematică

Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților 2018 pe domeniul Matematică
Departamentul de Matematică al Facultăţii de Matematică şi Informatică vă invită sa participaţi în data de 25 mai ora 10 în sala 5/I la Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților pe domeniul Matematică. Studenții, atât ai liniei române cât şi ai liniei maghiare, sunt invitaţi să participe cu lucrări originale care vor fi evaluate şi selecţionate în vederea prezentării lor

Hotărârea Consiliului facultăţii cu privire la sesiunea specială (iunie 2018)

Aprobată în Consiliul facultăţii din 13 martie 2018 În conformitate cu art. 28 din Regulamentul de activitate profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai şi în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), în şedinţa Consiliului  Facultăţii de Matematică şi Informatică din 13 martie 2018 a fost luată în discuţie decizia organizării,

Calendarul examenului de finalizare a studiilor, sesiunea septembrie 2018

Calendarul examenului de finalizare a studiilor, sesiunea septembrie 2018 Înscrieri: 03.09.2018 între orele 9.00-13.30 Proba scrisă a examenului de licență: 04.09.2018 ora 9.00 Susținerea lucrărilor de dizertație: 05.09.2018, începând cu ora 8.00 Susținerea lucrărilor de licență: 06.09.2018, începând cu ora 8.00 Acte necesare la înscriere la examenul de licenţă Cerere tip de înscriere (se va

Hotărârea Consiliului facultăţii privind pragul minim acceptat pentru înscrierea la examenul de licență şi pentru admiterea la masterat

Adresa nr. 102/07.02.2018 In şedinţa Consiliului facultăţii din data de 6 februarie 2018, s-a aprobat cu unanimitate de voturi următoarele praguri minime pentru atestatele/certificatele de competenţă lingvistică ale studenţilor: pentru înscrierea la examenul de licenţă: prag minim B1; pentru înscrierea la admitere la programe de studii de masterat în limbile română/maghiară: prag minim B1; pentru

Calendarul examenului de finalizare a studiilor, sesiunea iulie 2018

I. Examen de licență Înscrieri pentru examenul de licenţă: 27-28 iunie 2018 între orele 9.00-14.00 Proba scrisă a examenului de licenţă: 2 iulie 2018 Afișarea rezultatelor la proba scrisa: 3 iulie 2018 Depunerea contestațiilor: 4 iulie 2018, intre orele 12.00-14.00 la Secretariatul facultatii Rezolvarea contestațiilor: 4 iulie 2018, dupa ora 14.00 Susţinerea lucrării de licență: 5-6

Cadrele didactice ale Departamentului de Matematică care mai au locuri disponibile pentru coordonarea lucrărilor de licență

Nr. crt. Cadru didactic Număr locuri disponibile  1 Prof. dr. Agratini Octavian 1  2 Prof. dr. Petruşel Adrian 1  3 Prof. dr. Popovici Nicolae 1  4 Prof. dr. Precup Radu 2  5 Conf. dr. Anisiu Valeriu 2  6 Conf. dr. Blaga Cristina 2  7 Conf. dr. Breaz Simion 2  8 Conf. dr. Breckner Brigitte 1

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de licenţa şi disertaţie începând cu sesiunea iunie 2018

Aprobat în Consiliul facultăţii din 7 noiembrie 2017 Prezentul regulament specific este o anexa a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat de Senatul UBB şi este în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naționale nr. 1/2011 şi ale Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, privind