Anunţuri din categoria: Anunţuri licenţă şi disertaţie

Sesiune suplimentară de testare a competenţei lingvistice

Pentru studenţii Facultăţii de Matematică şi Informatică, testarea competenţei lingvistice pentru limba engleză va avea loc în data de 31 mai 2019, ora 16.00, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, Facultatea de Matematică şi Informatică, sala 6/II, ora 16,00. Sesiunea suplimentară de testare a competenţei lingvistice, programată pentru luna mai 2019, se adresează studenţilor restanţieri care,

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară, mai – iunie 2019

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară (inclusiv studenţii aflaţi în prelungire de şcolaritate) va avea loc în următoarele perioada: 20 mai – 24 mai 2019 între orele 9,00-12,00 la secretariatul facultății, camera 143; 27 mai – 31 mai 2019 între orele 9,00-12,00 la secretariatul facultății, camera 143; 3 iunie – 6 iunie

Planificarea susținerilor în cadrul Sesiunii de Comunicări Științifice ale Studenților pe domeniul Matematică, 2019

Planificarea susținerilor în cadrul Sesiunii de Comunicări Științifice ale Studenților pe domeniul Matematică, 2019 Important: Susținerile comunicărilor se vor desfășura în data de 17 mai 2019, începând cu ora 10, în sala 5/I (Tiberiu Popovici), clădirea centrală UBB (nu în sala sala „e” cum s-a anunțat inițial).

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ale Studenţilor – Matematică, ediţia 2019

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ale Studenţilor – Matematică, ediţia 2019
Departamentul de Matematică al Facultăţii de Matematică şi Informatică vă invită sa participaţi în data de 17 mai 2019, ora 10, în sala 5/I (Tiberiu Popovici), clădirea centrală UBB, la Sesiunea de Comunicări Științifice ale Studenților pe domeniul Matematică. Următoarele informații: titlul lucrării, un rezumat de 1/2 pagina și precizarea cadrului didactic coordonator vor fi

Sesiunea de Comunicari Stiintifice ale Studentilor 2019 – Informatica

Sesiunea de Comunicari Stiintifice ale Studentilor 2019 – Informatica
Departamentul de Informatica al Universitatii Babeş-Bolyai si Departamentul de Calculatoare al Universitatii Tehnice Cluj-Napoca va invita sa participati in data de 27 iunie 2019 la Sesiunea de Comunicari Stiintifice ale Studentilor. Editia din acest an va avea loc la Facultatea de Automatica si Calculatoare, str. Baritiu, nr. 28, salile D11 si D12. Studentii sunt invitati sa

Hotărârea Consiliului facultăţii cu privire la sesiunea specială (iunie 2019)

Aprobată ȋn Consiliul facultăţii din 26 martie 2019 În conformitate cu art. 28 din Regulamentul de activitate profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai şi în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), în şedinţa C.E. a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică din 12 martie 2019 a fost luată în discuţie

Depunerea cererilor de recunoaştere a unei probe promovate într-o altă sesiune a examenului de licenţă pentru sesiunile de finalizare de studii iulie şi septembrie 2019

Consiliului facultăţii, întrunit în şedinţa din data de 11.12.2018 aprobă următoarea abordare la nivelul facultăţii privind recunoaşterea notelor obţinute la probele examenului de licenţă în sesiuni anterioare la UBB. Comisia de organizare examenului de licenţă poate recunoaşte pentru sesiunea de finalizare a studiilor din luna iulie sau septembrie 2019, la cererea candidaţilor, nota obţinută în

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de licenţa şi disertaţie începând cu sesiunea iunie/iulie 2019

Aprobat în Consiliul facultăţii din 13 noiembrie 2018 Prezentul regulament specific este o anexa a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat de Senatul UBB şi este în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naționale nr. 1/2011 şi ale Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, privind

Alegerea lucrărilor de licenţă/disertaţie la Departamentul de Informatică pentru studenţii anului 3 nivel licenţă şi ai anului 2 nivel master

Studenţii anului 3 nivel licenţă şi ai anului 2 nivel master care nu au încă un profesor coordonator pentru lucrarea de licenţă/disertaţie sunt rugaţi să ia legătura cât mai curând cu un cadru didactic în vederea coordonării lucrării. Studenţii sunt rugaţi sa contacteze cadrele didactice în vederea atribuirii unei lucrări de preferinţă personal şi nu

Planificarea susţinerilor lucrărilor de licență, sesiunea septembrie 2018