Anunţuri din categoria: Anunţuri licenţă şi disertaţie

Hotărârea Consiliului Facultăţii cu privire la sesiunea de restanțe suplimentară 2021

Conform deciziei Consiliului Facultății de Matematică și Informatică din ședința din data de 3 noiembrie 2020, în anul universitar 2020/2021, NU se va organiza sesiune de restanţe suplimentară înaintea perioadei de înscriere la licenţă/disertaţie.

Alegerea lucrărilor de licenţă/disertaţie la Departamentul de Matematică pentru studenţii anului 3 nivel licenţă şi ai anului 2 nivel master

Studenţii anului 3 nivel licenţă şi ai anului 2 nivel master care nu au încă un profesor coordonator pentru lucrarea de licenţă/disertaţie sunt rugaţi să ia legătura cât mai curând cu un cadru didactic în vederea coordonării lucrării. Termen limită: 15 noiembrie 2020. Studenţii sunt rugaţi sa contacteze cadrele didactice în vederea atribuirii unei lucrări

Alegerea lucrărilor de licenţă/disertaţie la Departamentul de Informatică pentru studenţii anului 3 nivel licenţă şi ai anului 2 nivel master

Studenţii anului 3 nivel licenţă şi ai anului 2 nivel master care nu au încă un profesor coordonator pentru lucrarea de licenţă/disertaţie sunt rugaţi să ia legătura cât mai curând cu un cadru didactic în vederea coordonării lucrării. Termen limită: 15 noiembrie 2020. Studenţii sunt rugaţi sa contacteze cadrele didactice în vederea atribuirii unei lucrări

Planificarea examenului de licență, sesiunea septembrie 2020

Comisii Departamentul de Informatica Comisii Departamentul de Matematica Comisii Departamentul de Matematică şi Informatică al Liniei Maghiare

Planificarea susţinerilor lucrărilor de disertaţie, sesiunea septembrie 2020

Anunț privind cererile de recunoaştere/echivalare a unei probe a examenului de licenţă promovată într-o sesiune anterioară

Toate cererile de recunoaştere/echivalare a unei probe a examenului de licenţă promovată într-o sesiune anterioară depuse pentru sesiunea de finalizare a studiilor septembrie 2020 au fost aprobate.

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de licenţă în sesiunea septembrie 2020

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de licență în sesiunea septembrie 2020. 1. Pentru absolvenţii care au promovat doar o probă a examenului de licenţă şi doresc recunoaşterea acesteia, în data de 30 august 2020 se depune cererea de recunoaştere/echivalare a unei probe a examenului de licenţă promovată într-o sesiune anterioară prin

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de disertație în sesiunea septembrie 2020

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de disertație în sesiunea septembrie 2020. 1. Se testează similaritatea lucrării de disertație folosind Turnitin: Se contactează reprezentanții de ani pentru a fi direcționați către studenții care au primit conturi de Turnitin; Se testează gradul de similaritate al lucrării de disertație folosind Turnitin fără aplicarea

Premierea absolvenților de către revista Today Software Magazine

Premierea absolvenților de către revista Today Software Magazine
Revista Today Software Magazine își continuă inițiativa de a premia absolvenții promoției 2020, care s-au remarcat prin rezultate deosebite la susținerea lucrărilor de absolvire, oferind participare gratuită la conferința ITDays 2020 Studenții care au obținut nota 10 la susținerea lucrării de licență, respectiv disertație sunt rugați să trimită un email la adresa motogna@cs.ubbcluj.ro pentru a

Mesaj pentru absolvenții studiilor nivel licență

Mesaj pentru absolvenții studiilor nivel licență
Dragi absolvenți, vă aflați la finalul unui parcurs de trei ani în cadrul Facultății de Matematică și Informatică, ani în care ne-am bucurat ca ați fost studenții noștri și că am putut contribui și noi la devenirea voastră. Vă felicităm pentru ceea ce ați realizat, suntem mândri de voi și vă dorim să găsiți adevărata