Anunţuri din categoria: Anunţuri licenţă şi disertaţie

În atenția studenților care doresc să susțină examenul de licență sau de disertație în sesiunea iunie-iulie 2022

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de licență sau de disertație în sesiunea iunie-iulie 2022. Studenții testează similaritatea lucrării de licență/disertație folosind softul antiplagiat Turnitin: Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin; Se testează gradul de similaritate al lucrării folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru; Dacă pragul

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de finalizare de studii – sesiunile iunie-iulie/septembrie 2022

Aprobată de Consiliul Facultăţii din data de 23.11.2021 Prezenta metodologie este o anexă a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat de Senatul UBB şi este în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale OM nr. 6125/20.12.2016 privind

De la idee la susținerea reușită a lucrării de licență

Stimați studenți, În cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0042 „Educație de calitate la Universitatea Babeș-Bolyai V”, va avea loc workshop-ul on-line referitor la elaborarea lucrării de licență în științe exacte „De la idee la susținerea reușită a lucrării de licență”, în limba română. Lectorul workshop-ului este domnul Conf. univ. dr. Zoltan Balint (Facultatea de Fizică). Întâlnirea va avea

In atentia studentilor an II nivel licenta si an I nivel master – Hotărâre privind calendarul elaborării lucrărilor de licenţă/disertație pentru studenții care vor finaliza studiile începând cu anul 2022

Aprobat de Consiliul facultăţii din data de 20.04.2021 Fiecare student al facultăţii trebuie să-şi aleagă un coordonator ştiinţific pentru elaborarea lucrării de licență/disertație. Coordonatorul trebuie să fie cadru didactic titular cu titlul de doctor. Asistenţii fără doctorat pot coordona lucrări de licenţă supervizaţi de un alt cadru didactic cu titlu de doctor. Temele pot fi

Planificarea sustinerii lucrarilor de licenta, sesiunea septembrie 2021

Restul planificărilor se vor afișa în anunțul de față în timp util. Informatica romana, engleza si germana Matematica romana, Matematica informatica romana si engleza Specializari in limba maghiara

Planificarea studenților pentru Proba 1 „Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate” a Examenului de Licenţă – sesiunea septembrie 2021

Dacă nu este specificat altfel în cadrul fișierelor cu planificări, proba 1 "Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate" a examenului de licenţă începe la ora 8. Informatica romana, engleza si germana Matematica romana, Matematica informatica romana si engleza Specializari in limba maghiara

Planificarea absolvenților la examenul de disertație, sesiunea septembrie 2021

Specializari din domeniul Informatica, limba romana, engleza si germana Specializari din domeniul Matematica, limba romana si engleza Specializari in limba maghiara

Calendarul organizării examenului de disertație, sesiunea septembrie 2021

În perioada 6 august 2021, ora 00:00 - 31 august 2021, ora 16:00, studenții încarcă lucrarea finală (însoțită de abstract, Anexa 5 și aplicație – dacă este cazul) la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari Studenții se asigură în timp util că au acces la platforma https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari și că în platformă le apare numele profesorului coordonator. Studenții care nu

Calendarul organizării examenului de licență, sesiunea septembrie 2021

În perioada 6 august 2021, ora 00:00 - 31 august 2021, ora 16:00, studenții încarcă lucrarea finală (însoțită de abstract, Anexa 5 și aplicație – dacă este cazul) la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari. Studenții se asigură în timp util că au acces la platforma https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari și că în platformă le apare numele profesorului coordonator. Studenții absolvenți fără

În atenția absolvenților ciclului I de studii, nivel licență, care au susținut examenul de licență în sesiunea iunie/iulie 2021

Adeverințele care conferă aceleași drepturi legale ca si diploma de licență se pot descarcă  din aplicația: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs Accesul se face pe baza credențialelor cu care v-ați înscris la examenul de licență. Absolvenții care doresc să își ridice adeverința în original sunt rugați să se planifice prin email la secretara specializării.