Anunţuri din categoria: Anunţuri licenţă şi disertaţie

Calendarul examenului de finalizare a studiilor şi acte necesare la înscriere, sesiunea septembrie 2017

Cereri tip de înscriere (cererile de mai jos se vor lista faţă/verso) Nivel licenţă Nivel master Studenţii anului III care nu au la facultate foile matricole din liceu necesare pentru înscrierea la examenul de licenţă Calendarul examenului de finalizare a studiilor, sesiunea septembrie 2017 Înscrieri: 4 septembrie 2017 între orele 9,00-13,00 (inclusiv absolvenții specializării Ingineria

Eliberarea adeverinţelor care înlocuiesc diploma de licență/disertație pentru absolvenţii sesiunii iulie 2017 de finalizare a studiilor

Adeverinţele care înlocuiesc diploma de licență/disertație, se pot ridica de la Secretariatul Facultăţii, începând de miercuri, 12 iulie 2017, în zilele lucrătoare între orele 9:00-12:00.

In atenţia studenţilor care finalizează studiile

In vederea obţinerii, în regim de urgenţă, a adeverinţelor de absolvire, studenţii interesaţi sunt rugaţi să depună o cerere în acest sens, la Secretariatul facultăţii. Adresa Rectorat nr 12479/06.07.2017

Rezultatele contestaţiilor depuse la proba scrisă a examenului de licenţă, sesiunea iulie 2017

Decizie privind numirea Comisiei de Contestaţii pentru proba scrisă a examenului de licenţă, sesiunea iulie 2017

Se numeşte următoarea comisie de evaluare a lucrărilor contestate la proba scrisă a examenului de licenţă: Preşedinte: prof. dr. Gabriela Czibula; Membri: prof. dr. Octavian Agratini, prof. dr. Nicolae Popovici, prof. dr. Andrei Mărcuş, prof. dr. Varga Csaba, conf. dr. Andras Szilard, conf. dr. Istvan Czibula, conf. dr. Sanda Dragoş, lect. dr. Grad Anca, lect.

A 3-a ediţie a Graduation Day

Erată: Ediţia din acest an se va desfăşura începând cu ora 10 şi nu de la ora 13 cum s-a anunţat iniţial. Datorită succesului ediţiilor anterioare şi a feedback-ului pozitiv primit, Facultatea de Matematică şi Informatică organizează sâmbătă, 08.07.2016, începând cu ora 10, în holul FSEGA, etaj 1, cea de a 3-a ediţie a Graduation

Planificarea susţinerilor lucrărilor de licență, sesiunea iulie 2017

Rezultatele probei scrise a examenului de licenţă, sesiunea iulie 2017

Contestaţiile la proba scrisă a examenului de licenţă se depun marţi, 4 iulie 2017, între orele 13:00-16:00 şi miercuri, 5 iulie 2017, între orele 8:00 şi 13:00 la Secretariatul Facultăţii de Matematică şi Informatică. Rezolvarea contestaţiilor se va face miercuri, 5 iulie 2017, ora 16:00. Rezultatul contestaţiei se ia în considerare dacă, în cazul lucrării

Planificarea susţinerilor lucrărilor de disertaţie, sesiunea iulie 2017

Subiectele probei scrise a examenului de licenţă, sesiunea iulie 2017

Subiect licenţă informatică iulie 2017 (română) Subiect licenţă informatică iulie 2017 (engleză) Subiect licenţă informatică iulie 2017 (maghiară) Subiect licenţă informatică iulie 2017 (germană) Subiect licenţă matematică iulie 2017 (română) Subiect licenţă matematică iulie 2017 (maghiară) Subiect licenţă matematică-informatică iulie 2017 (română) Subiect licenţă matematică-informatică iulie 2017 (maghiară)