Anunţuri din categoria: Anunţuri licenţă şi disertaţie

Planificarea susţinerilor lucrărilor de licenţă, sesiunea septembrie 2017

Rezultatele probei scrise a examenului de licenţă, sesiunea septembrie 2017

Contestaţiile la proba scrisă a examenului de licenţă se depun miercuri, 6 septembrie 2017, între orele 8,00-13,00 la secretariatul Facultăţii de Matematică şi Informatică, sala 146. Rezolvarea contestaţiilor se va face miercuri, 6 septembrie 2017 începând cu ora 13,00. Rezultatele în urma contestaţiilor se vor afişa la avizierul facultăţii.

Planificarea susţinerilor lucrărilor de disertaţie, sesiunea septembrie 2017

Subiectele probei scrise a examenului de licenţă, sesiunea septembrie 2017

Subiect licenţă informatică septembrie 2017 (română) Subiect licenţă matematică septembrie 2017 (română) Subiect licenţă matematică septembrie 2017 (maghiară) Subiect licenţă matematică-informatică septembrie 2017 (română) Subiect licenţă matematică-informatică septembrie 2017 (maghiară)

Repartizarea candidaţilor pe săli pentru proba scrisă a examenului de licenţă, sesiunea septembrie 2017

Candidații vor fi prezenți în data de 5 septembrie 2017 în sala la ora 8:15 având asupra lor cartea de identitate, iar în cazul studenților/studentelor căsătorite care și-au schimbat numele și carnetul de student

Calendarul examenului de finalizare a studiilor şi acte necesare la înscriere, sesiunea septembrie 2017

Cereri tip de înscriere (cererile de mai jos se vor lista faţă/verso) Nivel licenţă Nivel master Studenţii anului III care nu au la facultate foile matricole din liceu necesare pentru înscrierea la examenul de licenţă Calendarul examenului de finalizare a studiilor, sesiunea septembrie 2017 Înscrieri: 4 septembrie 2017 între orele 9,00-13,00 (inclusiv absolvenții specializării Ingineria

Eliberarea adeverinţelor care înlocuiesc diploma de licență/disertație pentru absolvenţii sesiunii iulie 2017 de finalizare a studiilor

Adeverinţele care înlocuiesc diploma de licență/disertație, se pot ridica de la Secretariatul Facultăţii, începând de miercuri, 12 iulie 2017, în zilele lucrătoare între orele 9:00-12:00.

In atenţia studenţilor care finalizează studiile

In vederea obţinerii, în regim de urgenţă, a adeverinţelor de absolvire, studenţii interesaţi sunt rugaţi să depună o cerere în acest sens, la Secretariatul facultăţii. Adresa Rectorat nr 12479/06.07.2017

Rezultatele contestaţiilor depuse la proba scrisă a examenului de licenţă, sesiunea iulie 2017

Decizie privind numirea Comisiei de Contestaţii pentru proba scrisă a examenului de licenţă, sesiunea iulie 2017

Se numeşte următoarea comisie de evaluare a lucrărilor contestate la proba scrisă a examenului de licenţă: Preşedinte: prof. dr. Gabriela Czibula; Membri: prof. dr. Octavian Agratini, prof. dr. Nicolae Popovici, prof. dr. Andrei Mărcuş, prof. dr. Varga Csaba, conf. dr. Andras Szilard, conf. dr. Istvan Czibula, conf. dr. Sanda Dragoş, lect. dr. Grad Anca, lect.