Anunţuri din categoria: Anunţuri licenţă şi disertaţie

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de licenţa şi disertaţie în sesiunea iunie-iulie 2020

Aprobat în Consiliul facultăţii din 12 noiembrie 2019 Prezentul regulament specific este o anexa a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat de Senatul UBB şi este ȋn conformitate cu prevederile Legii educaţiei naționale nr. 1/2011 şi ale Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, privind

Alegerea lucrărilor de licenţă/disertaţie la Departamentul de Matematică pentru studenţii anului 3 nivel licenţă şi ai anului 2 nivel master

Studenţii sunt rugaţi sa contacteze cadrele didactice ale Departamentului în vederea stabilirii unei teme pentru elaborarea lucrării de licență/disertație. Studenţii care întâmpină dificultăţi în alegerea unui îndrumător se vor adresa tutorelui de an care va facilita stabilirea unui coordonator. Studenții aflaţi în prelungire care nu îşi găsesc coordonator vor depune la sediul Departamentului de Matematică

Alegerea lucrărilor de licenţă/disertaţie la Departamentul de Informatică pentru studenţii anului 3 nivel licenţă şi ai anului 2 nivel master

Studenţii anului 3 nivel licenţă şi ai anului 2 nivel master care nu au încă un profesor coordonator pentru lucrarea de licenţă/disertaţie sunt rugaţi să ia legătura cât mai curând cu un cadru didactic în vederea coordonării lucrării. Studenţii sunt rugaţi sa contacteze cadrele didactice în vederea atribuirii unei lucrări de preferinţă personal şi nu

Planificarea susţinerilor lucrărilor de licență, sesiunea septembrie 2019

Afişarea notelor şi depunerea contestaţiilor la proba scrisă a examenului de licenţă, sesiunea septembrie 2019

Notele probei scrise din cadrul examenului de licenţă, sesiunea septembrie 2019, se afişează în contul personal al absolventului din Academic Info. Absolventii promotiilor mai vechi de 2019 sau cei care si-au finalizat studiile cu prelungire de scolaritate in anul universitar 2018/2019, pot sa isi vizualizeze notele in Academic Info la promotia cu care acesti absolventi

Subiectele probei scrise a examenului de licenţă, sesiunea septembrie 2019

Subiect licenţă informatică septembrie 2019 (română) Subiect licenţă informatică septembrie 2019 (engleză) Subiect licenţă informatică septembrie 2019 (maghiară) Subiect licenţă informatică septembrie 2019 (germană) Subiect licenţă matematică septembrie 2019 (română) Subiect licenţă matematică septembrie 2019 (maghiară) Subiect licenţă matematică-informatică septembrie 2019 (română) Subiect licenţă matematică-informatică septembrie 2019 (maghiară)

Planificarea susţinerilor lucrărilor de disertaţie, sesiunea septembrie 2019

Repartizarea candidaţilor pe săli pentru proba scrisă a examenului de licenţă, sesiunea septembrie 2019

Candidații vor fi prezenți în sală la ora 8:15 având asupra lor cartea de identitate, iar în cazul studenţilor/studentelor căsătorite care şi-au schimbat numele şi carnetul de student.

În atenția studenților ce doresc să participe la sesiunea de finalizare de studii licență/disertație, septembrie 2019

Lucrarea de licență/disertație se predă  coordonatorilor științifici (în forma finală) în data de 2 septembrie 2019, pana la orele 13.00. Coordonatorii științifici vor aviza prezentarea lucrării în sesiunea septembrie 2019. Cu avizul obținut și celelalte acte necesare (a se vedea http://www.cs.ubbcluj.ro/calendarul-sesiunii-de-finalizare-de-studii-septembrie-2019/) studenții se vor înscrie în data de 3 septembrie 2019.

Acte necesare la inscriere si calendarul sesiunii de finalizare de studii septembrie 2019

Depunerea cererilor de recunoaştere a unei probe promovate într-o altă sesiune a examenului de licenţă până la data de 30 august 2019. Cererile scanate se vor trimite prin e-mail la adresa recunoasteri@math.ubbcluj.ro. Cererile trimise după această dată nu vor mai fi luate în considerare. Înscrieri: 03.09.2019 între orele 8.30.00-13.00 Proba scrisă a examenului de licență: