Anunţuri din categoria: Anunţuri licenţă şi disertaţie

Planificarea examenului de licență, sesiunea septembrie 2020

Comisii Departamentul de Informatica Comisii Departamentul de Matematica Comisii Departamentul de Matematică şi Informatică al Liniei Maghiare

Planificarea susţinerilor lucrărilor de disertaţie, sesiunea septembrie 2020

Anunț privind cererile de recunoaştere/echivalare a unei probe a examenului de licenţă promovată într-o sesiune anterioară

Toate cererile de recunoaştere/echivalare a unei probe a examenului de licenţă promovată într-o sesiune anterioară depuse pentru sesiunea de finalizare a studiilor septembrie 2020 au fost aprobate.

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de licenţă în sesiunea septembrie 2020

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de licență în sesiunea septembrie 2020. 1. Pentru absolvenţii care au promovat doar o probă a examenului de licenţă şi doresc recunoaşterea acesteia, în data de 30 august 2020 se depune cererea de recunoaştere/echivalare a unei probe a examenului de licenţă promovată într-o sesiune anterioară prin

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de disertație în sesiunea septembrie 2020

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de disertație în sesiunea septembrie 2020. 1. Se testează similaritatea lucrării de disertație folosind Turnitin: Se contactează reprezentanții de ani pentru a fi direcționați către studenții care au primit conturi de Turnitin; Se testează gradul de similaritate al lucrării de disertație folosind Turnitin fără aplicarea

Premierea absolvenților de către revista Today Software Magazine

Premierea absolvenților de către revista Today Software Magazine
Revista Today Software Magazine își continuă inițiativa de a premia absolvenții promoției 2020, care s-au remarcat prin rezultate deosebite la susținerea lucrărilor de absolvire, oferind participare gratuită la conferința ITDays 2020 Studenții care au obținut nota 10 la susținerea lucrării de licență, respectiv disertație sunt rugați să trimită un email la adresa motogna@cs.ubbcluj.ro pentru a

Mesaj pentru absolvenții studiilor nivel licență

Mesaj pentru absolvenții studiilor nivel licență
Dragi absolvenți, vă aflați la finalul unui parcurs de trei ani în cadrul Facultății de Matematică și Informatică, ani în care ne-am bucurat ca ați fost studenții noștri și că am putut contribui și noi la devenirea voastră. Vă felicităm pentru ceea ce ați realizat, suntem mândri de voi și vă dorim să găsiți adevărata

Planificarea examenului de licență, sesiunea iunie/iulie 2020

Notele obţinute vor fi disponibile în Academic Info în cel mult 24 ore de la finalizarea susţinerii ultimului candidat planificat. Adeverinţele de finalizare a studiilor nivel licenţa (care ţin locul diplomei de licenţă) se eliberează începând cu data de 9 iulie 2020 după cum urmează: Adeverinţa se poate ridica personal de la Secretariatul facultății cu

Planificarea susţinerilor lucrărilor de disertaţie, sesiunea iunie 2020

Notele obţinute vor fi disponibile în aplicaţia AcademicInfo în cel mult 24 ore de la finalizarea susţinerii ultimului candidat planificat. Adeverinţele de finalizare a studiilor nivel master (care ţin locul diplomei de master) se eliberează începând cu data de 9 iulie 2020 după cum urmează: Adeverinţa se poate ridica personal de la Secretariatul facultății cu

Anunț privind fișele de lichidare începând cu luna iunie 2020

Începând cu data de 15 iunie 2020 fișa de lichidare se generează automat de către secretara specializării și se găsește la secretariatul facultății. Absolvenții Facultății de Matematică și Informatică, în momentul solicitării ridicării actelor de studii în original aflate la dosarul personal, vor semna fișa de lichidare.