Anunţuri din categoria: Anunţuri licenţă şi disertaţie

Cadrele didactice ale Departamentului de Matematică care mai au locuri disponibile pentru coordonarea lucrărilor de licență

Nr. crt. Cadru didactic Număr locuri disponibile  1 Prof. dr. Agratini Octavian 1  2 Prof. dr. Petruşel Adrian 1  3 Prof. dr. Popovici Nicolae 1  4 Prof. dr. Precup Radu 2  5 Conf. dr. Anisiu Valeriu 2  6 Conf. dr. Blaga Cristina 2  7 Conf. dr. Breaz Simion 2  8 Conf. dr. Breckner Brigitte 1

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de licenţa şi disertaţie începând cu sesiunea iunie 2018

Aprobat în Consiliul facultăţii din 7 noiembrie 2017 Prezentul regulament specific este o anexa a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat de Senatul UBB şi este în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naționale nr. 1/2011 şi ale Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, privind

Hotărârea Consiliului Facultăţii de modificare a Regulamentului de finalizare de studii

Aprobat în Consiliul facultăţii din 7 noiembrie 2017 1) Având în vedere prevederile Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS), ultima frază din Secţiunea A, punctul 14) se modifică din „Examenul de licenţă se consideră promovat dacă ambele probe ale examenului

Alegerea lucrărilor de licenţă/disertaţie la Departamentul de Informatică pentru studenţii anului 3 nivel licenţă şi ai anului 2 nivel master

Studenţii anului 3 nivel licenţă şi ai anului 2 nivel master care nu au încă un profesor coordonator pentru lucrarea de licenţă/disertaţie sunt rugaţi să ia legătura cât mai curând cu un cadru didactic în vederea coordonării lucrării. Studenţii sunt rugaţi sa contacteze cadrele didactice în vederea atribuirii unei lucrări de preferinţă personal şi nu

Planificarea susţinerilor lucrărilor de licenţă, sesiunea septembrie 2017

Rezultatele probei scrise a examenului de licenţă, sesiunea septembrie 2017

Contestaţiile la proba scrisă a examenului de licenţă se depun miercuri, 6 septembrie 2017, între orele 8,00-13,00 la secretariatul Facultăţii de Matematică şi Informatică, sala 146. Rezolvarea contestaţiilor se va face miercuri, 6 septembrie 2017 începând cu ora 13,00. Rezultatele în urma contestaţiilor se vor afişa la avizierul facultăţii.

Planificarea susţinerilor lucrărilor de disertaţie, sesiunea septembrie 2017

Subiectele probei scrise a examenului de licenţă, sesiunea septembrie 2017

Subiect licenţă informatică septembrie 2017 (română) Subiect licenţă matematică septembrie 2017 (română) Subiect licenţă matematică septembrie 2017 (maghiară) Subiect licenţă matematică-informatică septembrie 2017 (română) Subiect licenţă matematică-informatică septembrie 2017 (maghiară)

Repartizarea candidaţilor pe săli pentru proba scrisă a examenului de licenţă, sesiunea septembrie 2017

Candidații vor fi prezenți în data de 5 septembrie 2017 în sala la ora 8:15 având asupra lor cartea de identitate, iar în cazul studenților/studentelor căsătorite care și-au schimbat numele și carnetul de student

Calendarul examenului de finalizare a studiilor şi acte necesare la înscriere, sesiunea septembrie 2017

Cereri tip de înscriere (cererile de mai jos se vor lista faţă/verso) Nivel licenţă Nivel master Studenţii anului III care nu au la facultate foile matricole din liceu necesare pentru înscrierea la examenul de licenţă Calendarul examenului de finalizare a studiilor, sesiunea septembrie 2017 Înscrieri: 4 septembrie 2017 între orele 9,00-13,00 (inclusiv absolvenții specializării Ingineria