Anunţuri din categoria: Anunţuri licenţă şi disertaţie

Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților 2018 pe domeniul Matematică

Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților 2018 pe domeniul Matematică
Departamentul de Matematică al Facultăţii de Matematică şi Informatică vă invită sa participaţi în data de 25 mai ora 10 în sala 5/I la Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților pe domeniul Matematică. Studenții, atât ai liniei române cât şi ai liniei maghiare, sunt invitaţi să participe cu lucrări originale care vor fi evaluate şi selecţionate în vederea prezentării lor

Hotărârea Consiliului facultăţii cu privire la sesiunea specială (iunie 2018)

Aprobată în Consiliul facultăţii din 13 martie 2018 În conformitate cu art. 28 din Regulamentul de activitate profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai şi în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), în şedinţa Consiliului  Facultăţii de Matematică şi Informatică din 13 martie 2018 a fost luată în discuţie decizia organizării,

Calendarul examenului de finalizare a studiilor, sesiunea septembrie 2018

Calendarul examenului de finalizare a studiilor, sesiunea septembrie 2018 Înscrieri: 03.09.2018 între orele 9.00-13.30 Proba scrisă a examenului de licență: 04.09.2018 ora 9.00 Susținerea lucrărilor de dizertație: 05.09.2018, începând cu ora 8.00 Susținerea lucrărilor de licență: 06.09.2018, începând cu ora 8.00 Acte necesare la înscriere la examenul de licenţă Cerere tip de înscriere (se va

Hotărârea Consiliului facultăţii privind pragul minim acceptat pentru înscrierea la examenul de licență şi pentru admiterea la masterat

Adresa nr. 102/07.02.2018 In şedinţa Consiliului facultăţii din data de 6 februarie 2018, s-a aprobat cu unanimitate de voturi următoarele praguri minime pentru atestatele/certificatele de competenţă lingvistică ale studenţilor: pentru înscrierea la examenul de licenţă: prag minim B1; pentru înscrierea la admitere la programe de studii de masterat în limbile română/maghiară: prag minim B1; pentru

Calendarul examenului de finalizare a studiilor, sesiunea iulie 2018

I. Examen de licență Înscrieri pentru examenul de licenţă: 27-28 iunie 2018 între orele 9.00-14.00 Proba scrisă a examenului de licenţă: 2 iulie 2018 ora 15.00 (cladirea FSEGA) Afișarea rezultatelor la proba scrisa: 3 iulie 2018 Depunerea contestațiilor: 4 iulie 2018, intre orele 12.00-14.00 la Secretariatul facultatii Rezolvarea contestațiilor: 4 iulie 2018, dupa ora 14.00 Susţinerea

Cadrele didactice ale Departamentului de Matematică care mai au locuri disponibile pentru coordonarea lucrărilor de licență

Nr. crt. Cadru didactic Număr locuri disponibile  1 Prof. dr. Agratini Octavian 1  2 Prof. dr. Petruşel Adrian 1  3 Prof. dr. Popovici Nicolae 1  4 Prof. dr. Precup Radu 2  5 Conf. dr. Anisiu Valeriu 2  6 Conf. dr. Blaga Cristina 2  7 Conf. dr. Breaz Simion 2  8 Conf. dr. Breckner Brigitte 1

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de licenţa şi disertaţie începând cu sesiunea iunie 2018

Aprobat în Consiliul facultăţii din 7 noiembrie 2017 Prezentul regulament specific este o anexa a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat de Senatul UBB şi este în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naționale nr. 1/2011 şi ale Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, privind

Hotărârea Consiliului Facultăţii de modificare a Regulamentului de finalizare de studii

Aprobat în Consiliul facultăţii din 7 noiembrie 2017 1) Având în vedere prevederile Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS), ultima frază din Secţiunea A, punctul 14) se modifică din „Examenul de licenţă se consideră promovat dacă ambele probe ale examenului

Alegerea lucrărilor de licenţă/disertaţie la Departamentul de Informatică pentru studenţii anului 3 nivel licenţă şi ai anului 2 nivel master

Studenţii anului 3 nivel licenţă şi ai anului 2 nivel master care nu au încă un profesor coordonator pentru lucrarea de licenţă/disertaţie sunt rugaţi să ia legătura cât mai curând cu un cadru didactic în vederea coordonării lucrării. Studenţii sunt rugaţi sa contacteze cadrele didactice în vederea atribuirii unei lucrări de preferinţă personal şi nu

Planificarea susţinerilor lucrărilor de licenţă, sesiunea septembrie 2017