Anunţuri din categoria: Anunţuri licenţă şi disertaţie

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de licenţa şi disertaţie începând cu sesiunea iulie 2017

Aprobat în Consiliul facultăţii din 22 noiembrie 2016 Prezentul regulament specific este o anexa a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat de Senatul UBB şi este în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naționale nr. 1/2011 şi ale Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, privind

Planificarea consultaţiilor de tutoriat pentru studenţii anului 3, specializările Informatică română, engleză şi germană

Informatică română Nr. crt Cadrul didactic Grupa Ziua, orele Locaţia 1 Lect. dr. Lazăr Ioan 231 Miercuri, 14 decembrie, 9 – 10 L321 2 Conf. dr. Niculescu Virginia 232 Miercuri, 14 decembrie, 1130 – 12 C510 3 Lect. dr. Lupşa Dana 233 Miercuri, 14 decembrie, 1350 – 14 C510 4 Lect. dr. Suciu Dan Mircea

Alegerea lucrărilor de licenţă/disertaţie la Departamentul de Informatică pentru anii terminali

Studenţii din an terminal ai specializărilor nivel licenţă (an 3) şi nivel master (an 2) care nu au încă un profesor coordonator pentru lucrarea de licenţă/disertaţie sunt rugaţi să ia legătura cât mai curând cu un cadru didactic în vederea coordonării lucrării. Studenţii sunt rugaţi sa contacteze cadrele didactice în vederea atribuirii unei lucrări de

Instrucţiuni cu privire la organizarea testului de competentă lingvistică pentru înscrierea la examenul de licenţă şi admiterea la master

Instructiuni competenta lingvistica 2016-2017.pdf Algoritm calcul competenta lingvistica 2016-2017.pdf

Planificarea susţinerilor lucrărilor de licenţă, sesiunea septembrie 2016

Subiectele probei scrise a examenului de licenţă, sesiunea septembrie 2016

Subiect licenţă informatică septembrie 2016 (română) Subiect licenţă informatică septembrie 2016 (engleză) Subiect licenţă matematică septembrie 2016 (română) Subiect licenţă matematică septembrie 2016 (maghiară) Subiect licenţă matematică-informatică septembrie 2016 (română) Subiect licenţă matematică-informatică septembrie 2016 (maghiară)

Planificarea susţinerilor lucrărilor de disertaţie, sesiunea septembrie 2016

Repartizarea candidaților pe săli pentru proba scrisă a examenului de licenţă, sesiunea septembrie 2016

Candidații vor fi prezenți în sală la data de 5 septembrie 2016, ora 8:30 având asupra lor cartea de identitate, iar în cazul studenţilor/studentelor căsătorite care şi-au schimbat numele şi carnetul de student.

Consultaţii pentru examenul de licenţă la specializările Matematică şi Matematică informatică

În vederea pregătirii examenului de licenţă, sesiunea septembrie 2016, pentru specializările Matematică şi Matematică informatică au fost stabilite ore de consultaţii după cum urmează: Data Disciplina Ora Sala Joi, 1 sept. 2016 Analiză matematică 10-13 Catedra de Analiză, Mathematicum Vineri, 2 sept. 2016 Geometrie 10-13 sala Pi, Mathematicum Vineri, 2 sept. 2016 Algebră 13-16 sala Pi,

În atenția absolvenților promoției 2015-2016 nivel licență și master

Absolvenții promoției 2015-2016, nivel licență și master, care nu își ridică actele în original și nu își fac fișa de lichidare până la data de 15 decembrie 2016 vor plăti o taxă de arhivare de 60 RON. Dacă actele nu sunt ridicate în termen de doi ani de la absolvire taxa de arhivare este de