Anunţ important în atenţia studenţilor anului I (2016-2017)

Google+TwitterFacebook

Studenţii anului I sunt rugaţi să îşi completeze contractul de studiu pentru anul universitar 2016/2017 în aplicaţia Academic Info UBB până la data de 29 septembrie 2016. Fiecare candidat declarat admis la concursul de admitere din sesiunea iulie 2016, a primit un email cu user şi parola. După completarea contractului de studiu, acesta se printează şi se depune pe data de 1 octombrie 2016 la şedinţele de organizare pe specializări pentru studenţii anului I. Tot atunci se vor primi carnetele de student, se vor completa contractele de şcolarizare şi se vor depune cererile pentru bursele acordate în semestrul I al anului universitar 2016/2017.

Diferenţele la taxele de şcolarizare pentru candidaţii care au fost admişi iniţial la specializările Matematică sau Matematică informatică, iar apoi au fost glisaţi la specializările Matematică informatică, respectiv Informatică, se vor achita în perioada 4 – 6 octombrie 2016 între orele 10:00-12:00 la secretariatul facultăţii.

Candidaţii declaraţi admişi iniţial pe locuri cu taxă şi care au fost glisaţi pe locuri bugetate, pot să depună cererea de restituire a taxei de şcolarizare achitate şi chitanţa în original în perioada 4 – 6 octombrie 2016 între orele 9:00-12:00.

Google+TwitterFacebook