András Szilárd: Kutatás jellegű feladatok a középiskolai matematika tanításában

TwitterFacebook

Megjelent a 2015-ben tartott matematikatáborok kísérleti tevékenységeiből készített szakmai kiadvány. A táborokban a hagyományos feladatmegoldás és egyéb tevékenységek mellett kutatás jellegű feladatokat is megfogalmaztunk. Ezeknek az volt a közös jellemzője, hogy a tulajdonságok nem voltak expliciten megfogalmazva, csak körvonalazva volt a téma, és a kiindulópont valamilyen versenyfeladat volt, (amit a szerző a 2015-ben Kolozsváron szervezett Grigore Moisil versenyre javasolt). Például páronként különböző teljes hatványok összegeként állítsuk elő a természetes számokat! Vizsgáljuk meg, hogy egy adott alakzatban (pl. téglalap) levő rácspontokra hogyan lehet parabolát (kört, vagy általában egy másodfokú görbét) illeszteni! Alkossunk valamilyen modellt a tanulási folyamatra vonatkozóan! Így több esetben a tulajdonságok pontos megfogalmazása is a résztvevők feladata volt.

A végeredményként megfogalmazott és bizonyított tulajdonságok, feladatok közül néhány példa a Simplex Egyesület honlapján.

andras-szilard-artur-fuzetek1

 

TwitterFacebook