Facilităţi admitere nivel licenţă 2020

Această secţiune este Anexa 2 a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere (nivel licenţă) – sesiunea iulie şi sesiunea septembrie 2020

Pentru candidaţii care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare sau la alte concursuri naţionale şi internaţionale, precum şi pentru cei care provin din clase de profil real sau profil militar, se acordă facilităţile mai jos menţionate.

Candidaţii pot opta, la înscriere, pentru facilităţile mai jos menţionate. Candidaţii care au obţinut distincţiile de mai jos pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile menţionate la categoriile A – C într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului şi numai o singură dată la înscrierea la Facultatea de Matematică şi Informatică.

 Categoria A – nota 10 pentru media finală. Media de admitere este 10.

 • Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au cel puţin o participare la faza internaţională sau au obţinut cel puţin o distincţie (un premiu I, II, III, Menţiune) la faza naţională a Olimpiadelor şcolare de Matematică, Astronomie şi Astrofizică, Informatică şi Tehnologia Informaţiei (Seţiunea C#) în unul din ultimii patru ani de studiu.
 • Cel puţin o distincţie (un premiu I, II, III, Menţiune) la faza finală a Olimpiadei Naţionale de Matematică pentru Şcolile/Secţiile cu predare ȋn limba maghiară în clasele IX-XII în unul din ultimii patru ani de studiu.
 • Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care s-au clasat între primele 20 de poziţii la faza internaţională a concursului Nemes Tihamér Informatika Verseny, secţiunea Programare.
 • Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au cel puţin un premiu I, II, III sau menţiune la faza finală a concurului Central European Olympiad in Informatics sau la faza finală a Balcaniadei de Matematică sau Informatică.
 • Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au obţinut cel puţin un premiu I, II, III sau Menţiune la Concursul „Mate-Info UBB” (2019) organizat de Facultate la secţiunea Matematică sau Informatică.

Categoria B – nota 10 pentru 2/3 din media finală. Media de admitere se calculează ca: 2/3 * 10 + 1/3 nota la bacalaureat la disciplina Matematică sau Informatică (conform notei de mai jos) SAU nota la Concursul „Mate-Info UBB” (2019) (conform notei 1 şi 2 de mai jos)

 • Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au cel puţin o participare la faza naţională a Olimpiadelor şcolare de Matematică, Astronomie şi Astrofizică, Informatică şi Tehnologia Informaţiei (Seţiunea C#), în clasele IX-XII.
 • Cel puţin o participare la faza finală a Olimpiadei Naţionale de Matematică pentru Şcolile/Secţiile cu predare ȋn limba maghiară în clasele IX-XII în unul din ultimii patru ani de studiu.
 • Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care s-au calificat la faza internaţională a concursului Nemes Tihamér Informatika Verseny – secţiunea Programare.

NOTĂ: Sunt eligibili pentru Categoria B și candidații calificați în anul școlar 2019-2020 la faza națională a olimpiadelor școlare mai sus menționate. Calificarea la faza națională se dovedește printr-o adeverință eliberată de către Inspectoratul Județean Școlar.

Categoria C – nota 10 pentru 1/3 din media finală. Media de admitere se calculează ca:

1/3 * 10 +  2/3 * nota la bacalaureat la disciplina Matematică sau Informatică (conform notei  1 şi 2 de mai jos) SAU nota la Concursul „Mate-Info UBB” (2019) (conform notei 3 de mai jos)

 • Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au obţinut cel puţin un premiu I, II sau III la faza judeţeană a Olimpiadelor şcolare naţionale de Matematică, Astronomie şi Astrofizică, Informatică şi Tehnologia Informaţiei (Seţiunea C#) în clasele IX-XII.

Categoria D – Una din mediile de mai jos:

 • Nota de la concursul „Mate-Info UBB” (2019) (conform notei 3 de mai jos)

sau

 • 2/3 * nota de la Concursul „Mate-Info UBB” (2019) (conform notei  3 de mai jos) + 1/3 nota bacalaureat de la disciplina Matematică sau disciplina Informatică (conform notei 1 şi 2 de mai jos)

NOTĂ:

 1. nota de la bacalaureat de la disciplina Matematică poate fi aleasă de candidaţii absolvenţi cu diplomă de bacalaureat de la profilul real, filiera teoretică, specializarea Matematică – Informatică sau profilul militar (filiera vocaţională).
 2. nota de la bacalaureat de la disciplina Informatică poate fi aleasă de candidaţii absolvenţi cu diplomă de bacalaureat de la profilul real, filiera teoretică, specializarea Matematică – Informatică.
 3. nota de la Concursul „Mate-Info UBB” (2019) poate fi folosită de absolvenții de liceu din acest an ce au participat la acest concurs anul trecut (ca elevi de clasa a XI-a) sau de absolvenții anului trecut care nu au folosit această notă în admiterea de anul trecut.