A Kari Tanács határozata a végzős évfolyamok számára szervezett kiegészítő vizsgaidőszakról (2018. június)

TwitterFacebook

Jóváhagyta a Kari Tanács 2018. március 13-án

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak (alapképzés és magiszteri képzés) szakmai tevékenységére vonatkozó szabályzata 28. cikke értelmében, valamint az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) alapján a Matematika és Informatika Kar Kari Tanácsának 2018. március 13-án megtartott ülésén határozat született egy kiegészítő vizsgaidőszak megszervezéséről a végzős évfolyamok számára, amelyre a záróvizsgára/magiszteri vizsgára való beiratkozást megelőzően kerül sor. A Kari Tanács jóváhagyta az alábbi határozatot:

A kiegészítő vizsgaidőszakot a Matematika és Informatika Kar azon végzős hallgatóinak hirdetjük meg, akik szeretnének beiratkozni a 2018. június–júliusában sorra kerülő záróvizsgára, és akiknek az előző félévekből (beleértve a végzős évfolyam pótvizsga-időszakát is) elmaradt vizsgáik vannak, de a hozzájuk rendelt összkreditszám nem haladja meg a 20-at. A kiegészítő vizsgaidőszakon való részvételnek nem feltétele a szemináriumokon és laborokon való jelenléti követelmény teljesítése. Mivel a kiegészítő vizsgaidőszak csak egyszeri lehetőséget biztosít a hallgatóknak, a vizsgákra való jelentkezés előfeltétele a vizsgadíj befizetése, amelynek értéke az illető tantárgyi vizsgához rendelt összeg 50%-a (egységes díjszabás/kreditpont).

Fontos kritérium, hogy a kiegészítő vizsgaidőszakban esedékes tantárgyaknak szerepelniük kell a hallgató által aláírt folyó évi tanulmányi szerződésben, és az érintett hallgatóknak – beleértve a tanulmányaik idejét meghosszabbító hallgatókat is –, teljesíteniük kell a tantárgyi adatlapokon feltüntetett vizsgakövetelményeket. Lévén, hogy egy (a tanulmányok lezárása érdekében megszervezett) kiegészítő vizsgaidőszakról van szó, az említett kategóriába tartozó hallgatóknak valamennyi elmaradt vizsgát le kell tenniük, és az illető vizsgák díját be kell fizetniük. Mindazon hallgatóknak, akik a fenti feltételek ellenőrzését követően részt szeretnének venni a kiegészítő vizsgaidőszakon, az alábbi időpontok figyelembevételével egy kérvényt kell benyújtaniuk, amelyben megjelölik a tantárgyat, a félévet, a tantárgy kreditszámát.

A vizsgaidőszak ütemezése:

  • a III. évfolyam, valamint minden alapképzési szak esetében a tanulmányaik idejét meghosszabbító hallgatók, és
  • a II. évfolyam, valamint minden magiszteri szak esetében a tanulmányaik idejét meghosszabbító hallgatók
  • kérvények leadása és a kiegészítő vizsgaidőszak díjának befizetése: 2018. június 15. és 2018. június 18., 09:00 és 12:00 óra között, a kari titkárságon
  • kiegészítő vizsgaidőszak (akiknek az elmaradt kreditszáma nem több mint 20): 2018. június 19. – 2018. június 23.
TwitterFacebook