A inceput inscrierea in cadrul proiectului de practica POCU ID 109172!

TwitterFacebook

Proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6 Educatie si competente
Obiectiv specific 6.13 Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si nonuniversitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI
Titlul proiectului: Imbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practica de calitate
Beneficiar: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
Contract POCU/90/6.13/6.14/109172

A inceput inscrierea in cadrul proiectului de practica POCU ID 109172!

Universitatea Babeș-Bolyai alături de Camera de Comert si Industrie Cluj lanseaza etapa de preinscriere in grupul tinta pentru un numar de 304 studenti inmatriculati in anul II de studiu din cadrul Facultatii de Matematica si Informatica, a Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor si a Facultatii de Business.

Înscrie-te în proiectul „Imbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practica de calitate” şi beneficiază de servicii de consiliere profesionala si de un stagiu de practică alături de specialisti din cadrul organizatiilor gazda.

CINE:

 • Studenţii din cadrul Facultatii de Matematica si Informatica inmatriculati in anul II la:
  • Informatică – română, lb. engleză, lb. germană și lb. maghiară
  • Matematică-Informatică – română, lb. engleză și lb. maghiară
 • Studenţii din cadrul Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor inmatriculati in anul II la:
  • Contabilitate si informatica de gestiune – română și lb. engleză
  • Informatica economica – română și lb. maghiară
  • Finanțe și Bănci – română, lb. engleză și lb. maghiară
  • Management – română, lb. engleză și lb. maghiară
 • Studenţii din cadrul Facultatii de Business inmatriculati in anul II la:
  • Administrarea Afacerilor – lb. română și lb. engleză
  • Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate – lb. română și lb. engleză

CUM:

 • Parcurgerea etapei de preinscriere
 • Completarea dosarului de inscriere in grupul tinta al proiectului si depunerea lui la birourile proiectului

BENEFICII

 • Servicii de informare si consiliere profesionala
 • Derularea unui stagiu de practică prin parcurgerea orelor de practica la una din organizatiile oferite prin intermediul proiectului
 • Oportunitatea de a participa la doua concursuri cu premii care va fi organizate la finalul stagiilor de practica

CALENDAR DE DERULARE A PROCESULUI DE PREINSCRIERE (ETAPA I*):

 • 13.11.2018 – 27.11.2018 – preinscriere
 • 28.11.2018 – 29.11.2018 – evaluare dosarelor si selectie
 • 29.11.2018 – afisarea rezultatelor selectiei
 • 03.12.2018 – 15.12.2018 – completarea dosarului cu actele necesare inscrierii si depunerea lui la birourile afisate

* Daca in urma derularii primei etape de preinscriere si selectie nu se vor ocupa toate cele 304 de locuri disponibile, vor urma si alte etape de preinscriere.

I. PREINSCRIERE

a. Preinscrierea se realizeaza online la adresa: http://www.cs.ubbcluj.ro/POCU109172/registration/PreRegister.php sau prin email la adresa inscrieri.pocu109172@cs.ubbcluj.ro cu urmatoarele informatii:

 • Nume și prenume
 • Telefon
 • Facultatea (FMI / FSEGA / FB)
 • Specializarea
 • Copie scanata (poza) buletin si carnet vizat 2018-2019
 • Acordul pentru folosirea datelor personale în cadrul proiectului.

b. Dupa realizarea preinscrierii si afisarea rezultatelor selectiei, studentii vor depune dosarele de inscriere la locatiile anuntate ulterior.

II. EVALUARE DOSARE DE PREÎNSCRIERE SI SELECTIE

Locurile disponibile vor fi atribuite studentilor din anul II, in ordine descrescatoare dupa media generala din anul I de facultate, astfel:

 • 126 de locuri Facultatea de Matematica si Informatica
 • 90 de locuri Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor
 • 90 de locuri Facultatea de Business.

III. AFISAREA REZULTATELOR PROCESULUI DE SELECTIE

Rezultatele evaluarii dosarelor de preinscriere vor fi afisate pe site-ul proiectului (http://www.cs.ubbcluj.ro/POCU109172/) si pe site-urile facultatilor implicate in aceste proiect, folosind numarul matricol.

Studentii care s-au preinscris vor fi notificati si prin email.


Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta la adresele de mail contact.pocu109172@cs.ubbcluj.ro si inscrieri.pocu109172@cs.ubbcluj.ro.

TwitterFacebook