A II. félévi ösztöndíjakra vonatkozó tudnivalók, 2018–2019-es egyetemi tanév

TwitterFacebook

A Matematika és Informatika Kar Kari Tanácsának 2018. szeptember 25-i ülésén született Határozata alapján a 2018–2019-es egyetemi tanévre szóló ösztöndíjak odaítéléshez az alábbi minimális tanulmányi átlagok elérése szükséges:

 • teljesítményösztöndíj esetén: 9,00-es tanulmányi átlag;
 • érdemösztöndíj esetén: 7,00-es tanulmányi átlag;
 • a szociális ösztöndíj és az egészségügyi ösztöndíj megpályázásához szükséges minimális kreditpont: 15 kredit a szaktantárgyakból.

A teljesítmény- és érdemösztöndíjak igénylése érdekében az alapképzés I., II. és III., valamint a magiszteri képzés I. és II. évfolyamainak képviselői egy későbbiekben közölt időpontban vehetik át az adott szakért felelős kari titkárnőtől a tanulmányi átlagot tartalmazó listákat, amelyeket az aláírást követően 2019. február 25. és 2019. március 15. között, 09:00-től 12:00 óráig kell visszavinniük a kari titkárságra.

Azok a hallgatók, akik szociális ösztöndíjat és betegségi támogatást igényelhetnek a 2018–2019-es egyetemi tanév II. félévére, a szükséges iratokat 2019. február 25. és 2019. március 15. között adhatják le a kari titkárság 143-as, illetve 146-os termeiben, munkanapokon 9:00 és 12:00 óra között.

A nettó jövedelem maximális összege: 1.195,66 lej

A szociális ösztöndíj megpályázásához a következő dokumentumok szükségesek:

Azok a hallgatók, akiknek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az országos minimálbér összegét (1.195,66 lej), az alábbi dokumentumokat kell benyújtaniuk:

 1. formanyomtatvány – igényelhető a kari titkárságon vagy letölthető a kari honlapról;
 2. 7-es számú melléklet – igényelhető a kari titkárságon vagy letölthető a kari honlapról;
 3. 11-es számú melléklet – igényelhető a kari titkárságon vagy letölthető a kari honlapról;
 4. személyazonossági igazolvány fénymásolata;
 5. a szülők személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 6. a szülők eltartásában lévő további családtagok személyazonossági igazolványának és születési anyakönyvi kivonatának (keresztlevél) fénymásolata;
 7. tanulói jogviszony vagy hallgatói jogviszony igazolása az oktatási intézményekben tanuló családtagok esetében;
 8. az egyik szülő saját felelősségű nyilatkozata közjegyző előtt vagy a lakhely szerinti polgármesteri hivatalnál, a család eltartásában lévő kiskorú gyerekek esetében, akiknek nincsen tanulói jogviszonyuk és nem rendelkeznek saját jövedelemmel;
 9. igazolás az orvosi ellátásra szoruló kiskorú gyerekeknek nyújtott állami pótlék összegéről;
 10. a szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató jövedelméről, valamint a szülők jövedelméről szóló igazoló okiratok:
  1. a Nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvények vagy igazolás a nyugdíj összegére vonatkozóan (a nyugdíj típusától függetlenül) 2018. november, 2018. december és 2019. január hónapokra;
  2. munkanélküliségi igazolás 2018. november, 2018. december és 2019. január hónapokra;
  3. a nettó jövedelemről szóló igazolás 2018. november, 2018. december és 2019. január hónapokra;
 11. a jövedelemmel nem rendelkező szülő saját felelősségű nyilatkozata, a közjegyzőnél vagy a lakhely szerinti polgármesteri hivatalnál;
 12. halotti anyakönyvi kivonat másolata, amennyiben a hallgató félárva, ezt igazolással/ szelvényekkel kell kiegészíteni a hallgató és testvérei utódlási nyugdíjának összegére vonatkozóan;
 13. elvált szülők esetén szükséges a válásról szóló bírósági végzés másolata; ezt igazolással/ szelvényekkel kell kiegészíteni a hallgató és testvérei részére megítélt gyermektartási díj összegére vonatkozóan;
 14. a Pénzügyi Igazgatóság által kibocsátott igazoló okiratok az engedélyezett tevékenységekből származó nettó jövedelemre vonatkozóan: (például: bérleti díjak, P.F.A. – gazdasági tevékenység végzésére engedélyezett természetes személy, A.F. – családi vállalkozások, S.C. – kereskedelmi társaságok; a hallgató és családja magántulajdonában lévő javak használatából származó nettó jövedelemről: mezőgazdasági terület, erdők, bérleti szerződés stb.);
 15. a kérelmező saját felelősségű nyilatkozata, amelyből világosan kiderül, hogy sem ő, sem a családja nem rendelkezik egyéb jövedelemmel (8-as számú melléklet).

Fontos: az Adó- és Pénzügyi Hivataltól és a Mezőgazdasági Nyilvántartásból kapott igazolásokat kötelező benyújtani a 2018-as és a 2019-es évre is!

Aki egészségi állapota miatt ösztöndíjra jogosult, a következő dokumentumokat kell benyújtania:

 1. formanyomtatvány – igényelhető a kari titkárságon vagy letölthető a kari honlapról;
 2. 12-es számú melléklet – igényelhető a kari titkárságon vagy letölthető a kari honlapról;
 3. személyazonossági igazolvány fénymásolata;
 4. a szakorvos vagy a diagnózis terén illetékes főorvos által kibocsátott orvosi bizonyítvány; a hallgató által bemutatott orvosi bizonyítványon kötelező módon szerepelnie kell a 16. cikk, (3) bekezdés 3) pontjában megjelölt betegségkategóriák szerinti diagnózis besorolásának.

16. cikk, (3) bekezdés 3) pont: egészségügyi intézmények nyilvántartásában szereplő TBC-s betegek, cukorbetegség, rosszindulatú betegségek, felszívódási zavar szindróma, krónikus veseelégtelenség, asztma, epilepszia, örökölt szívbetegség, krónikus hepatitisz, zöldhályog, súlyos rövidlátás, immunológiai megbetegedések, ritka betegségek, autizmus spektrumzavar, hematológiai betegségek (vérzékenység, talasszémia stb.), süketség, cisztás fibrózis, HIV-fertőzés (AIDS), mozgáskorlátozottság, spondilitisz ankilopoetika (Bechterew-kór), akut ízületi gyulladás, vagy egyéb krónikus betegség, amelyet az egyetem szenátusa figyelembe vehet.

Az orvosi bizonyítványt (NEM az orvosi igazolást) a Matematika és Informatika Kar hallgatói számára kijelölt orvosi rendelőben is alá kell íratni és le kell pecsételtetni: dr. Oprea Radu Mihai, BBTE Iuliu Haţieganu sportpark, a „Sport XXI – Flavia Rusu” egyetemi bentlakás épülete, Pandurilor (Feketepalló) utca 7. szám, P10-es orvosi rendelő. Órarend a BBTE honlapján.

Ösztöndíjszabályzat
7. melléklet – típuskérvény szociális ösztöndíjra, 2018–2019-es tanév, II. félév
8. melléklet – saját felelősségű nyilatkozat, 2018–2019-es egyetemi tanév, II. félév
11. melléklet – ösztöndíjak, 2018–2019-es egyetemi tanév, II. félév
12. melléklet – ösztöndíjak, 2018–2019-es egyetemi tanév, II. félév

TwitterFacebook