Îmbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practică de calitate

POCU/90/6.13/6.14/109172

INFORMATII

Despre proiect
Calendar
Activitati
Obiective
Media
Contact

A inceput inscrierea in cadrul proiectului de practica POCU ID 109172 !

Universitatea Babeș-Bolyai alături de Camera de Comert si Industrie Cluj lanseaza etapa de preinscriere in grupul tinta pentru un numar de 304 studenti inmatriculati in anul II de studiu din cadrul Facultatii de Matematica si Informatica, a Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor si a Facultatii de Business.
Înscrie-te în proiectul "Imbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practica de calitate" şi beneficiază de servicii de consiliere profesionala si de un stagiu de practică alături de specialisti din cadrul organizatiilor gazda.

CINE:

 • Studenţii din cadrul Facultatii de Matematica si Informatica inmatriculati in anul II la:
  • Informatică - lb. română, lb. engleză, lb. germană și lb. maghiară
  • Matematică-Informatică - lb. română, lb. engleză și lb. maghiară

 • Studenţii din cadrul Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor inmatriculati in anul II la:
  • Contabilitate si informatica de gestiune - lb. română și lb. engleză
  • Informatica economica - lb. română și lb. maghiară
  • Finanțe și Bănci - lb. română, lb. engleză și lb. maghiară
  • Management - lb. română, lb. engleză și lb. maghiară

 • Studenţii din cadrul Facultatii de Business inmatriculati in anul II la :
  • Administrarea Afacerilor - lb. română și lb. engleză
  • Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate - lb. română și lb. engleză
CUM:
 • Parcurgerea etapei de preinscriere
 • Completarea dosarului de inscriere in grupul tinta al proiectului si depunerea lui la birourile proiectului
BENEFICII:
 • Servicii de informare si consiliere profesionala
 • Derularea unui stagiu de practică prin parcurgerea orelor de practica la una din organizatiile oferite prin intermediul proiectului
 • Oportunitatea de a participa la doua concursuri cu premii care va fi organizate la finalul stagiilor de practica
CALENDAR DE DERULARE A PROCESULUI DE PREINSCRIERE (ETAPA I*):
 • 13.11.2018 – 27.11.2018 – preinscriere
 • 28.11.2018 – 29.11.2018 – evaluare dosarelor si selectie
 • 29.11.2018 – afisarea rezultatelor selectiei
 • 03.12.2018 – 15.12.2018 – completarea dosarului cu actele necesare inscrierii si depunerea lui la birourile afisate


* Daca in urma derularii primei etape de preinscriere si selectie nu se vor ocupa toate cele 304 de locuri disponibile, vor urma si alte etape de preinscriere.


I. PREINSCRIERE
a. Preinscrierea se realizeaza online accesand Inregistrare studenti pentru selectia grupului tinta sau prin email la adresa inscrieri.pocu109172 [at] cs.ubbcluj.ro cu urmatoarele informatii:
 • Nume și prenume
 • Telefon
 • Facultatea (FMI / FSEGA / FB)
 • Specializarea
 • Copie scanata (poza) buletin si carnet vizat 2018-2019
 • Acordul pentru folosirea datelor personale în cadrul proiectului.

b. Dupa realizarea preinscrierii si afisarea rezultatelor selectiei, studentii vor depune dosarele de inscriere la locatiile anuntate ulterior.

II. EVALUARE DOSARE DE PREÎNSCRIERE SI SELECTIE
Locurile disponibile vor fi atribuite studentilor din anul II, in ordine descrescatoare dupa media generala din anul I de facultate, astfel:
 • 126 de locuri Facultatea de Matematica si Informatica
 • 90 de locuri Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor
 • 90 de locuri Facultatea de Business.


III. AFISAREA REZULTATELOR PROCESULUI DE SELECTIE Rezultatele evaluarii dosarelor de preinscriere vor fi afisate pe site-ul proiectului si pe site-urile facultatilor implicate in aceste proiect, folosind numarul matricol. Studentii care s-au preinscris vor fi notificati si prin email.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta la adresele de mail contact.pocu109172 [at] cs.ubbcluj.ro si inscrieri.pocu109172 [at] cs.ubbcluj.ro

Calendar

INVITAȚIE


Conferința de lansare a proiectului Îmbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practică de calitate, ID 109172


Avem deosebita plăcere de a vă invita să participați la conferința de lansare a proiectului Îmbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practica de calitate, ID 109172 implementat de către Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Cluj. Evenimentul va avea loc marți, 13 noiembrie 2018, ora 14.00, în Aula Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali nr. 58-60, Cluj-Napoca. Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor profesionale ale studenților care se regăsesc la nivelul educațional de studii de licență, în vederea creșterii capacității acestora de a se încadra cu succes, și în mod sustenabil, pe piața muncii. Astfel, competențele dobândite în timpul studiilor vor fi perfecționate prin aprofundarea lor în cadrul unor stagii de practică aplicată derulate în societăți comerciale din domeniile de activitate asociate studiilor. Grupul țintă vizat este reprezentat de 340 de studenți din cadrul Facultății de Matematică și Informatică, a Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor și a Facultății de Business.


Vă aṣteptăm!
Conf. univ. dr. Grigoreta COJOCAR,
Manager proiect

Activitati

Denumire Perioada
Masuri specifice de informare si publicitate. 18 Iulie 2018 - 17 Iulie 2020
Derularea conferintei de lansare a proiectului. Noiembrie 2018
Derularea conferintei de finalizare a proiectului. 18 Iunie 2020 - 17 Iulie 2020
Campanie de informare si promovare a activitatilor proiectului 18 Septembrie 2018 - 17 Aprilie 2019
Servicii de informare si consiliere profesionala 18 Octombrie 2018 - 17 Iulie 2020
Campanie informare, selectie a organizatiilor partenere de practica si elaborarea parteneriatelor de practica 18 Septembrie 2018 - 17 Mai 2020
Organizarea grupului tinta si alocarea stagiilor de practica. 18 Septembrie 2018 - 17 Mai 2020
Organizarea si derularea programelor de învatare la locul de munca 18 Ianuarie 2019 - 17 Mai 2020
Monitorizarea si evaluarea implementarii stagiilor de practica si a impactului obtinut. 18 Ianuarie 2019 - 17 Mai 2020
Monitorizarea si evaluarea implementarii stagiilor de practica si a impactului obtinut. 18 Ianuarie 2019 - 17 Mai 2020
Derulare concurs pe teme profesionale
Derulare concurs profesional de tip hackaton 18 Martie 2020 - 17 Mai 2020
Ateliere de lucru pentru constructia unei platforme dialog intre mediul academic si cel socio-economic in vederea imbunatatirii ofertei educationale 18 Aprilie 2019 - 17 Martie 2020

Obiective

Obiectivul general al prezentului proiect consta in imbunatatirea competentelor si aptitudinilor profesionale ale studentilor, care se regasesc la nivelul educational de studii de licenta, din domeniul IT si economic, in vederea cresterii capacitatii acestora de a se incadra cu succes si in mod sustenabil pe piata muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Organizarea de sesiuni de orientare profesionala pentru 340 de studenti prin furnizarea de servicii de informare si consiliere profesionala in vederea asigurarii competentelor personale necesare insertiei pe piata muncii. Aceste activitati vizeaza identificarea sau descoperirea competentelor profesionale ale studentilor si a nevoilor de perfectionare pe care acestia le identifica raportat la cerintele pietei.

 2. Sprijinirea initiativelor de parteneriat dintre universitate si entitatile economice prin asocierea organizatorului de practica cu parteneri importanti din sectorul IT precum si cu alte organizatii din domenii economice relevante pentru grupul tinta. Activitatile destinate incheierii de parteneriate intre sustinatorii de programe didactice si solicitantii de forta de munca vor creste gradul de corelare intre oferta specifica educationala si nevoile practice ale angajatorilor prin adaptarea ofertelor de studii si a curriculelor acestora in vederea dezvoltarii de competente destinate grupului tinta.

 3. Organizarea de programe de invatare la locul de munca pentru 340 de studenti din domeniile de studiu: informatica, informatica economica, statistica, marketing, afaceri internationale, economie generala si contabilitate prin asigurarea de stagii de practica aplicata specific programului de studiu in entitati economice din domeniul economic şi IT.

Contact

conf. dr. Grigoreta Cojocar

Manager de proiect

email: grigo [at] cs.ubbcluj.ro

NOUTATI

Conferinta de lansare a proiectului 13 Noiembrie, 2018, ora 14:00
Pagina de facebook a proiectului a devenit activa!
Octombrie, 2018
Derularea activitatilor de realizare a proiectului.
18 Iulie 2018
Start proiect...
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro